Amcham sent position letter on New Construction Act to Senate

AmCham sent its position letter on the new construction act to the Senate. 

 

"Schválení tohoto stavebního zákona považujeme však za krok správným směrem. Bez kvalitního stavebního procesu se šance na silné ekonomické oživení a na naplnění vize o zemi budoucnosti (The Country for the Future) snižuje. Demografický posun do městských oblastí a potřeba rozvoje infrastruktury pro dojíždějící a další infrastruktury napříč regiony vyžadují vyšší míru koordinace územních a rozvojových plánů mezi městy, regiony a centrální vládou. Struktura centrálního zpracování povolení by mohla být základem pro účinnější hospodářskou a sociální koordinaci. Taková spolupráce pak povede k lepší životní úrovni občanů. Bez kvalitního stavebního procesu nebude také možné řešit současný nedostatek dostupného bydlení pro všechny skupiny obyvatel v ČR. Dle srovnání tzv. indexu dostupnosti bydlení 2020, každoročně připravovaného společností Deloitte (Deloitte Affordability index), se v roce 2019 Česká republika řadila již čtvrtým rokem v tomto ohledu na poslední místo z 18 sledovaných zemí. Občan ČR musí spořit více než 11 svých průměrných ročních platů, aby si mohl dovolit pořídit bydlení o rozloze 70 m2. Zatímco v Portugalsku, se kterým je ČR srovnatelná jak v oblasti výše průměrného výdělku, tak v oblasti indexu cen nemovitostí, jsou to pouhé 4 roky. Doufáme tedy, že i Senát vyšle jasný signál podnikům, že stavební proces bude důvodem k investování v České republice a signál obyvatelům, že neopodstatněné prodlužování stavebního procesu jim již nebude bránit v dostupném bydlení." AmCham Real Estate working group members say. 

The Senate rejected the bill on July 1 and returned it to the Chamber of Deputies which needs 101 votes to approve it. 

 

About Amcham

Show
country profile

Twitter feed