Amcham´s comments to the Complex Amendment to New Construction Act

AmCham sent its comments to the complex amendment of the new contruction act to the members of Chamber of Deputies. 

Americké obchodní komora v ČR zaslala komentář ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu k návrhu nového stavebního zákona (KPN), projednávaného nyní Poslaneckou sněmovnou PČR. Obecně vnímáme změny obsažené v KPN jako pozitivní, avšak části návrhu působí dojmem určitého hybridu mezi současnou verzí návrhu zákona (projednávanou PS PČR) a původní novou verzí z minulého roku. Stávající návrh by po úpravě KPN měl nepochybně potenciál vést ke zlepšení a zrychlení současného stavebního procesu, obáváme se ale, že ani v této podobě nebude stavební zákon onou přelomovou normou, která Českou republiku dostane na přední místa tolikrát skloňovaného žebříčku WB Doing Business a přiblíží ji cíli stát se Zemí pro budoucnost (The Country for the Future). Viz příloha. 
 

About Amcham

Show
country profile

Twitter feed