Outcome of informational meeting of the project ASET (Adopt a School for Ethics in our Children and Trust in our Society) organized on October 2

AmCham organized the informational meeting for member companies interested in the possibility to adopt a schools through the program ASET. Presentations from the meeting and further information can be found attached as well as the link to the short video showing how the ethical education looks like in practice. For more information about the program please contact Lucie Vrbova at lvrbova@amcham.cz.

 

Link to the short video showing: http://kix-dil1.vistafilm.cz/

 

------------------

Few notes from the meeting (in Czech):

 • V roce 2009 byla Etická výchova začleněna do kurikula a byly uvolněny prostředky na vytvoření nástrojů – učebnice s audiovizuální pomůckou, chybí ale vzdělanost učitelů v této oblasti
 • MŠMT projekt podporuje a udělilo mu záštitu
 • MŠMT usiluje o zavedení Etické výchovy  jako povinného předmětu
 • V Evropě se Etická výchova vyučuje běžně
 • Cílem je, aby etika prostupovala celou školou (nemusí být samostatným předmětem, ale být součástí všech ostatních předmětů)
 • Základem je získávání a rozvoj sociálních dovedností
 • Obsah Etické výchovy je dán výzkumem – systematický přístup
  o Etika je přítomna skrytě, vždy následuje reflexe
  o Dle výzkumu tento přístup přináší pozitivní výsledky
 • Jedním z faktorů při výuce je i to, jak pracovat s rodiči, jak je vtahovat do výuky
 • V dlouhodobějším horizontu je naplánováno vytvoření etických standardů, ke kterým se školy můžou zavázat – standardy etické školy.
 • Aktuálně je možno v rámci programu začít s výukou studentů v září 2013, s výukou učitelů od ledna 2012.

- Zkušenosti škol:

 • Pozitivní dopad na klima ve třídě a vztahy mezi spolužáky po zavedení hodin etické výchovy (ať  jako volitelného nebo povinného předmětu)
 • Škola sama si volí, kde bude EV vyučovat

About Amcham

Show
country profile

Twitter feed