Interviews with presidential candidates Jan Fischer and Karel Schwarzenberg

Before the first round of elections AmCham board members met with Jan Fischer and discussed mainly issues on the economic environment, monetary policy, economic diplomacy, the role of the Czech Republic in the European Union and transparency issues in the Czech political system. Videointerview can be found further in the article. Karel Schwarzenberg provided us with his answers for Hospodářské noviny on economic issues. The interview can be also found below in the article.

In case of the second round of presidential elections AmCham would do the interview also with other candidates.

 Questions timing in the video:

1) Jak chcete přispět k otevřené a demokratické vládě v této zemi? 1:15
2) Jaký je Váš názor na financování politických stran? 3:35
3) Jakou roli by Česká republika měla hrát v rámci Evropské unie? 9:17
4) Jaké vztahy by Česká republika měla mít se Spojenými státy, Čínou a Ruskem? 15:00
5) Domníváte se, že by si Česká republika měla zachovat svou měnu, nebo že by měla splnit svůj závazek připojení se k euru? Jak by se váš názor projevil ve vašem výběru členů bankovní rady České národní banky? 20:52
6) Měl by prezident vetovat zákony schválené demokraticky zvoleným parlamentem, pokud jsou považovány za ústavní a legislativně správné? 27:17
7) Jak může a měl by prezident přispět ke zlepšení úrovně a kvality fungování státní správy? 29:48

 

Interview with Karel Schwarzenberg for Hospodářské noviny on economic issues - to read it click here.

 

About Amcham

Show
country profile

Twitter feed