AmCham letter addressing Act on Health Insurance Amendment

AmCham expressed concerns that the social and economic impact of the package of health care reforms currently being debated, especially the Act on Health Insurance, has not been sufficiently studied and suggested that their passage be delayed until their impact could be better defined.

The Czech version is displayed bellow. The English version is attached.

MUDr. Boris Šťastný

předseda

Výbor pro zdravotnictví

Poslanecká sněmovna

Parlament ČR

Sněmovní 4

118 26 Praha 1

 

Vážený pane předsedo,

 

dovolte, abychom se na Vás obrátili v souvislosti s reformními změnami v oblasti zdravotnictví, které v současnosti projednává Poslanecká sněmovna PČR, a otázkami, které v nás tyto navržené změny vzbudily. Myslíme si, že nebyly dostatečně zváženy sociální a ekonomické dopady navržených opatření a z tohoto důvodu si dovolujeme navrhnout odložit schválení navržených změn do doby, než budou jejich dopady hlouběji analyzovány.

Zejména návrh změn zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění může způsobit snížení kvality zdravotní péče a v dlouhém období vést ke zvýšení nákladů v systému zdravotnictví. Jako důvod novelizace je uváděna potřeba snížit náklady na léky. Ministerstvo zdravotnictví ČR argumentuje, že objem prostředků vynaložených na léky v ČR je vyšší než ve kterékoliv jiné evropské zemi. Zástupci průmyslu jsou názoru, že opak je pravdou a je-li tomu tak, další snížení nákladů nepovede k výraznému snížení cen a úhrad. Novelizace bude podniky nutit stáhnout léky z trhu, který posléze ovládne několik výrobců generik. Občan v konečném důsledku zaplatí vyšší cenu za produkty nižší kvality. 

Dále se domníváme, že navržené změny zákona č. 48/1997 Sb. by mohly být v rozporu s cílem deklarovaným vládou v jejím Programovém prohlášení, konkrétně se záměrem vlády budovat konkurenceschopnou ekonomiku založenou na rostoucí výzkumné kapacitě. Zdravotnictví v Evropě a Americe se v nadcházejících desetiletích stane jednou ze základních oblastí, do nichž budou směřovat výdaje na výzkum a vývoj. Pokud by byla změna zákona č. 48/1997 Sb. implementována tak, jak je navržena, by zásadním způsobem ovlivnila šanci ČR stát se významným centrem medicínského výzkumu. Ve spojení se stárnutím populace a zvýšenými požadavky na poskytování zdravotní péče by to povedlo k tomu, že stále více veřejných zdrojů by bylo vynakládáno na dovoz léků vyvinutých v zahraničí.

Z výše uvedených důvodů se domníváme, že Poslanecká sněmovna PČR by analýze důsledků schválení novely zákona č. 48/1997 Sb. měla věnovat více času. Dovolujeme si Vám navrhnout oslovit Ministerstvo zdravotnictví ČR s dotazem jak bude vypadat snížení cen léků, jak toto snížení ovlivní dostupnost produktů a jak změny ve stanovování cen léků a jejich dostupnosti ovlivní dodávky a výši nákladů v ostatních oblastech zdravotnictví.    

Vážíme si toho, že se naším dopisem a návrhy v něm obsaženými zabýváte a jsme připraveni předložit další informace na Vaše vyžádání.
 


S úctou


Weston Stacey

výkonný předseda

Americká obchodní komora v ČR

 

 

About Amcham

Show
country profile

Twitter feed