Interview with representatives of the Office for the Protection of Competition (Úřad pro ochranu hospodářské soutěže)

AmCham has asked the chairman of the Office for the Protection of Competition Office, Petr Rafaj, and his colleagues Robert Neruda and Petr Gajdušek several questions on a camera. The interview is in the Czech language.

Petr Rafaj, předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

Váš předchůdce po svém nástupu učinil zásadní změny, které Úřad do značné míry „otevřely“, přiblížily odborné veřejnosti a učinily transparentnějším a výrazně komunikativnějším. Zamýšlíte na tyto změny navázat a dále v nich pokračovat?

 

Jak hodnotíte dosavadní praxi Úřadu v oblasti dozoru nad zadáváním veřejných zakázek?

 

Jaké bylo Vaše dosud nejtěžší rozhodnutí, které jste musel ve funkci udělat?

 

Robert Neruda, místopředseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

Aplikace soutěžního práva ze strany soutěžních úřadů v EU v nedávné době začala zdůrazňovat používání mikroekonomické analýzy. V jaké míře začleňuje Úřad do případů v oblasti povolování spojení, kartelů či zneužití dominance interní Odbor hlavního ekonoma a do jaké míry externí specializované poradce? V jaké míře využívají v posledních letech ekonomické analýzy samotní účastníci řízení?

 

 

Můžete nám říci, zda má Úřad v plánu se intenzivně zaměřit na potírání bid-riggingu v rámci zadávání veřejných zakázek?

 

 

Petr Gajdušek, poradce předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

Do jaké míry je Úřad připraven vynucovat nový zákon o zneužití významné tržní síly a je na to dostatečně personálně vybaven? Vzhledem k velkému počtu nejasných pojmů či formulací v navrhovaném zákoně, bude Úřad reagovat na tuto skutečnost vydáním interpretačního oznámení v této oblasti?

About Amcham

Show
country profile

Twitter feed