Michal Nebeský ze Citibank znovu zvolen prezidentem Americké obchodní komory v České republice pro 2015-16

V rámci každoročního valného shromáždění, které se uskutečnilo 18. června v Národním technickém muzeu v Praze, byl Michal Nebeský, generální ředitel Citibank v České republice opětovně zvolen prezidentem Americké obchodní komory v ČR (AmCham). V průběhu loňského roku nahradil Nebeský ve funkci Dana Ťoka, který se stal ministrem dopravy.

„Jsem vděčný, že jsem ve volbách dostal šanci pokračovat v započaté práci,“ uvedl Nebeský. „V příštím roce budou rozhodující aktivity, které přinesou více byznysu, lepší hospodářské politiky a občany zajímající se více o dění kolem sebe.“

Činnost prezidenta je podpořena výkonným výborem představenstva. Každý z členů výboru je zodpovědný za konkrétní oblast a aktivity AmCham. V letošním roce je výkonný výbor složen ze 4 viceprezidentů:

  • Václav Novotný z Merck Sharp & Dohme;
  • Michal Chour z Radisson Blu Alcron Hotel;
  • Sanjiv Suri z Zátiší Group and
  • Jan Brázda z Constellation.

„V oblasti zdravotnictví se chceme pokusit dosáhnout větší shody v otázce zvyšování let života prožitých ve zdraví. Tohoto cíle nelze dosáhnout postupnými kroky; jedinou odpovědí jsou inovace,“ vysvětlil Novotný priority AmCham v oblasti zdravotnictví.

Michal Chour a Sanjiv Suri slíbili vynaložit veškerou snahu a pomoci začlenit města a jejich rozvoj do národní hospodářské strategie. „Národní hospodářská strategie musí obsahovat rozvojové cíle pro Prahu a Brno,“ uvedl Chour a Suri dodal: „Potřebujeme vytvořit ekosystém, který nejen že udrží nejlepší lidi v zemi, ale který také přiláká nejlepší lidi z regionu i mimo něj. Jednoduše musíme naše omezené zdroje utrácet lépe.“

Podle Jana Brázdy jsou pro další rozvoj společnosti nezbytné osobnosti. Lidé, lídři, kteří vedou příkladem. „Chceme být místem, kde se setkávají ti nejtalentovanější, místem, kde poukazují na problémy a příležitosti,“ uvedl. „Je potřeba, aby byznys sféra pomáhala utvářet budoucí podobu České republiky.

V letošním roce posílily představenstvo 3 nové tváře. Josef Karásek z Coca-Cola Česká republika, Milan Vašina z T-Mobile Czech Republic a Jan Žůrek z KPMG Česká republika byli zvoleni do představenstva komory poprvé.

Představenstvo AmCham má celkem 17 členů, kteří jsou voleni členskými firmami. Zbývajícími členy jsou:

Erik Best z Fleet Sheet/E.S. Best; Ladislav Haškovec z Honeywell; Michal Klimeš ze SILICON GRAPHICS; Radek Kaskiewicz z 3M Česko; Josef Kotrba z Deloitte Advisory; Michael Mullen z PwC Legal; Magdalena Soucek z EY; Branislav Šebo z IBM Česká republika a Biljana Weber z Microsoft.

Přehled aktivit a úspěchů dosažených v loňském členském roce 2014-15 je k nahlédnutí v aktuálním vydání výroční zprávy zde.

 

About Amcham

Show
country profile

Twitter feed