Americká obchodní komora otevírá další ročník grantové soutěže

Americká obchodní komora v České republice vyhlašuje v rámci programu One World, Many Voices další ročník soutěže o granty pro školy na veřejně prospěšné projekty. Díky podpoře svých členů komora letos školám rozdělí téměř 275 000 Kč.
„Občanská angažovanost není pouze základem demokratické společnosti. Je také zárukou férového a prosperujícího tržního hospodářství. One World, Many Voices se snaží využít prostředků obchodních společností k vytvoření otevřenější a tvořivější komunity těch, kteří aktivně uskutečňují své vize,“ uvedl Weston Stacey, výkonný ředitel Americké obchodní komory v ČR.
O granty může se svým projektem soutěžit třída základní nebo střední veřejné školy v České republice (případně jiná školní skupina). Navržený projekt musí být přínosný pro širší místní komunitu a je třeba, aby na jeho realizaci žáci nebo studenti spolupracovali i s obecním či krajským zastupitelstvem, nebo jinými volenými zástupci veřejné správy. Podmínkou je, aby hlavními iniciátory a realizátory přihlášených projektů byli žáci nebo studenti. Z programu budou podpořeny dlouhodobé projekty, které přispějí ke zlepšení života v místě školy. Návrhy projektů je možné posílat do 20. června 2014.
Formulář pro váš projekt i bližší informace o programu naleznete ke stažení na webových stránkách Americké obchodní komory v České republice: www.amcham.cz. Vyplněný formulář prosím zasílejte na emailovou adresu: marketa@amcham.cz.
Americká obchodní komora v ČR je jednou z největších obchodních komor v České republice. Její členská základna čítá na 400 společností. Komora společně se svou členskou základnou usiluje o neustálé zlepšování podnikatelského prostředí a růst konkurenceschopnosti české ekonomiky.
       

About Amcham

Show
country profile

Twitter feed