Hospodářské noviny_2017: poděkování úspěšné vládě

Autor: František Dostálek

Zdál se mně sen. Mluvil jsem jako zástupce podnikatelské sféry k vládě na jejím posledním zasedání v roce 2017. Řekl jsem přibližně toto: „Vážený pane premiére, vážení ministři. Zavázali jste se, že připravíte strategii pro Českou republiku do roku 2025 a že dosáhnete konsenzu všech stran, což se vám povedlo. Jedním z cílů této strategie bylo obrácení nepříznivého vývoje konkurenceschopnosti naší ekonomiky. První výsledky jsou již hmatatelné - na žebříčku Světového ekonomického fóra Česká republika předběhla Panamu a Ázerbájdžán a není daleko od Indonésie.

Vaše Vize 2025 je přitažlivá pro mladou generaci. Je založena na investicích do vzdělání, výzkumu a vývoje a do nových technologií. Usiluje o to, aby se významná města naší republiky proměnila v centra podnikání a kultury. Už teď máme možnost vidět stále více talentovaných lidí ze zahraničí, kteří chtějí bydlet a pracovat v České republice.
 
Oceňujeme, jak jste porozuměli globálním trendům. Občané oceňují, že chcete používat politiku jako nástroj ke spojování lidí, a nikoliv k jejich rozdělování.
 
Pod vaším vedením vláda získává znovu respekt a zbavuje se nálepky neefektivnosti, neochoty a korupce.

E-government se stal skutečností a mladí lidé už nejsou nuceni vycházet ze svého digitálního světa, aby vyplnili papírové formuláře. Reforma veřejné správy konečně upřednostňuje pomoc občanům i firmám před nesmyslnou byrokracií. Stále více mladých lidí touží po kariéře ve státní správě, která jim nabízí zajímavou práci a možnost zabezpečit svoje rodiny.
 
Naše školy začaly s transformací. Podařilo se vám učinit viditelné pozitivní kroky k tomu, aby se ze škol a univerzit stala lepší místa pro naše děti, kde získají znalosti, dovednosti, kreativitu a postoje, které budou potřebovat k tomu, aby uspěly ve světě.
 
Vláda způsobila frustraci mnohých daňových poradců tím, že zjednodušila daňovou legislativu a zavázala se k její stabilitě po dalších několik let. Oceňujeme, že jste tyto kroky konzultovali s opozicí. Vám, opoziční politické strany, děkujeme za to, že jste byly opozicí sice tvrdou, ale také podnětnou a konstruktivní, a tím jste přispěly ke stabilitě a předvídatelnosti.
 
Podstatně jste zvýšili transparentnost v zadávání veřejných zakázek, a to do té míry, že některé neziskové organizace téměř ztratily důvod své existence. Uzákonění povinnosti zveřejňovat rozhodnutí, smlouvy a výstupy přineslo zvýšení důvěry veřejnosti ve vládu a politiky. Úředníci teď mohou vybrat nejlepší nabídku, a nikoliv nejnižší cenu, aniž by se báli, že jejich rozhodnutí bude skandalizováno.
 
Nadcházející parlamentní volby budou převratné.
Neuvidíme už nikde reklamní panely s vašimi rozesmátými obličeji, protože jste schválili nový zákon o financování politických stran. Mimochodem, tyto panely budeme postrádat mnohem méně než ještě neopravených 100 kilometrů dálnice.
 
Věříme, že český stát nemůže být řízen jako firma, ale že může fungovat s podobnou výkonností a disciplínou.
Oceňujeme, že se vám podařilo udělat celou řadu kroků k tomu, aby vláda nebyla překážkou prosperity, ale naopak nástrojem zlepšování životů lidí v této zemi.“
 
Tím můj projev skončil. A pak jsem se z toho sladkého a divokého snu probudil.

Vážený pane premiére, pod vaším vedením vláda získává znovu respekt a zbavuje se nálepky neefektivnosti, neochoty a korupce.

About Amcham

Show
country profile

Twitter feed