Ples díkůvzdání Americké obchodní komory získal prostředky ve výši 455 603 Kč na podporu projektů prospěšných místním komunitám

V sobotu, 23. listopadu, uspořádala Americká obchodní komora v ČR (dále jen AmCham) pro své členy a jejich obchodní partnery na Žofíně Ples díkůvzdání. Večer se nesl v duchu společenské odpovědnosti. Ocenění za dlouholetý přínos a spolupráci na projektech komory – AmCham Wings Award – získal v letošním roce Jan Valdinger ze společnosti Change Partnership. Nově letos AmCham udělila také ocenění Wings Award jednotlivci – Janu Lormanovi ze sdružení Život 90, jehož celoživotním posláním je snaha o zlepšování kvality života seniorů.  O téměř 470 000 korun, prostředky získané v tradiční Tiché aukci soutěží školy v programu One World, Many Voices. Třídy základních a středních škol se uchází o granty na realizaci svých projektů prospěšných místním komunitám.

Ocenění Wings Award je určené představitelům členských firem komory, jež dlouhodobě přispívají a spolupracují na projektech AmCham, čímž jsou prospěšní nejen dalším členům, ale i podnikatelskému prostředí jako celku.

Počínaje letošním rokem začala AmCham oceňovat i jednotlivce věnující svůj čas zakládání a rozvoji komunit v České republice. Jan Lorman, který získal toto ocenění v letošním roce je původním povoláním divadelní a rozhlasový režisér. V roce 1990 založil organizaci Život 90, která pomáhá seniorům. Za dobu její existence se lince důvěry Senior telefon svěřily stovky tisíc seniorů v nouzi a tísňová péče ochránila životy tisíců starých lidí. Život 90 je Janovou velkou láskou a práce pro tuto organizaci je jeho životním posláním. Více o veškerých aktivitách sdružení ŽIvot 90 je k nalezení na www.zivot90.cz

V rámci plesu proběhla tradiční Tichá aukce, při níž členové komory a jejich hosté v průběhu večera draží darované atraktivní poukazy a produkty formou tiché aukce. Zájemci s nejvyšší nabídkou v uplynulých deseti letech darovali již více než 4 miliony korun.

Peníze jsou rozdělovány formou grantové soutěže, do které se můžou přihlásit třídy základních a středních státních škol s návrhy projektů, které jsou prospěšné místním komunitám. Tímto chce AmCham podpořit zapojení a spolupráci v místních komunitách včetně místní politické reprezentace, komunikaci v angličtině a využití teoretických znalostí při realizaci skutečného projektu v praxi.

Díky letošnímu výtěžku ve výši 455 603 korun budou financovány školami navržené projekty, na jejichž realizaci budou žáci spolupracovat s místními občany a orgány. Jejich snaha by měla vést ke zlepšení kvality života v těchto místních komunitách.

AmCham je jednou z největších obchodních komor v České republice. Její členská základna čítá na 400 společností. Komora společně se svou členskou základnou usiluje o neustálé zlepšování podnikatelského prostředí a růst konkurenceshopnosti české ekonomiky.

About Amcham

Show
country profile

Twitter feed