EurActiv_Co si od nové vlády slibuje byznys a odbory?

Občané dnes a zítra rozhodnou o složení příští Poslanecké sněmovny. EurActiv se proto ptal zástupců podnikatelů a zaměstnanců, co si slibují od nové exekutivy. Ta by se podle nich měla soustředit například na rozpočet, daně a investice. „S ohledem na měnící se prognózy mohu potvrdit, že ani favorizované strany dnes netuší, co se vlastně podaří z jejich programů prosadit,“ řekl redakci předsesda AMSP Karel Havlíček.

Full lenght article available at http://www.euractiv.cz/cr-v-evropske-unii/clanek/co-si-od-nove-vlady-slibuje-byznys-a-odbory-volby-2013-podnikatele-cmkos-eu-cr-amcham-amsp-011232.

Dnes a zítra proběhnou v České republice volby do Poslanecké sněmovny. Přestože se průzkumy volebních preferencí poměrně liší, dá se očekávat, že se výrazně sníží zastoupení stran bývalé vládní koalice a v dolní sněmovně zasednou zástupci šesti až desíti partají.

Pravděpodobné posílení levice bude asi znamenat i změnu české politiky v některých klíčových oblastech. Ptali jsme se proto zástupců podnikatelů a zaměstnanců, co si od nové vlády, ať už bude její složení jakékoliv, slibují.
 
Podle Westona Staceyho, výkonného ředitele Americké obchodní komory v ČR, by měly být prvními dvěma kroky jakékoliv příští exekutivy dosažení dohody o státním rozpočtu a přijetí „akceptovatelné“ reformy zákona o státní službě.

„Doufáme, že jakákoliv budoucí vláda také prozkoumá dopady daňové reformy, a to ještě předtím, než navrhne něco, co může navýšit nezaměstnanost a snížit investice,“ dodává Stacey. Podle něj českou ekonomiku velmi poškozuje přetrvávající nestabilita způsobená politicky motivovanými změnami podnikatelského prostředí.
 
„Není možné měnit daně každých šest měsíců a předpokládat přísun dlouhodobých investic, které jsou potřeba pro restart hospodářského růstu. Nejlepším ekonomickým stimulem je dobrá vláda. Té může být dosaženo implementací nového zákona o veřejných zakázkách, transparentnějším financováním politických stran a reformou veřejné správy,“ řekl Stacey EurActivu.

Nejistota také  mezi stranami

Návrhy, co by měla budoucí vláda udělat, představila v polovině minulého měsíce také  Českomoravská konfederace odborových svazů (ČMKOS). V materiálu „Vzkaz ČMKOS budoucí vládě“ uvádí, co jaké kroky by měla příští exekutiva učiniti v oblasti ekonomického růstu, nezaměstnanosti, sociálního dialogu, boji proti korupci a stínové ekonomice, či rostoucí chudobě a prekarizaci práce. Požaduje například mohutné investice, zrušení druhého důchodového pilíře a dostavbu Temelína.

„ČMKOS je přesvědčena, že by se těmito návrhy měla zabývat každá nová vláda, má-li opravdový zájem na překonání ekonomické a sociální krize v Česku. Budeme sledovat, zda programové prohlášení nové vlády se těmito klíčovými návrhy bude inspirovat,“ řekl redakci 1. místopředseda ČMKOS Václav Pícl.

Jak ale podotýká předseda Asociace malých a středních podnikatelů (AMSP ČR) Karel Havlíček, přestože je převaha levicových stran zřejmá, český volební systém je postaven tak, že nelze s určitostí říci, že vítěz voleb bude také rozhodujícím hráčem. Nejistota tak proto panuje i mezi zástupci politických stran.

„S ohledem na měnící se prognózy mohu potvrdit, že ani favorizované strany dnes netuší, co se vlastně podaří z jejich programů prosadit,“ řekl EurActivu.

EU v rukou prezidenta?

Část odborné veřejnosti se shoduje na tom, že v rámci letošního předvolebního boje chybělo společné ústřední téma. Zároveň je nezpochybnitelné, že evropské otázky byli v rámci kampaní zcela marginální. O tom, co si politické strany myslí o evropské integraci a prosazování českých zájmů na evropské půdě si přečtěte v našem Links Dossier.

Pícl z ČMKOS upozorňuje na to, že podle volebních průzkumů jsou preference vyloženě protievropských stran velmi nízké a takzvaná protievropská karta na lidi nezabírá a nezajímá je.

„ČMKOS je přesvědčena, že naše postavení a obhajobu našich zájmů v EU bude lépe hájit vláda s velkým mandátem a jasnou vizí, jaké místo chce Česká republika v evropské ekonomice zaujímat,“ dodává.

Podle Havlíčka lze v evropské politice očekávat výrazný obrat. „S ohledem na to, že roli hlavního moderátora tuzemské politiky zatím drží pevně v rukou prezident Zeman a nelze předpokládat, že to po volbách bude zásadně odlišné, potom kráčíme směrem od kverulantů k podporovatelům projektu EU,“ uzavírá předseda AMSP ČR.

 

About Amcham

Show
country profile

Twitter feed