AFI a AmCham vyhlašují 3. ročník soutěže oceňující přenos vědeckých poznatků do firemní praxe

Sdružení pro zahraniční investice – AFI a Americká obchodní komora v ČR vyhlašují soutěž Nejlepší spolupráce roku, která je určena pracovním týmům vysokých škol, vědeckých a výzkumných institucí a inovativním podnikům. V porotě zasednou přední odborníci české vědeckovýzkumné scény a zástupci významných firem, kteří zhodnotí nejúspěšnější příklady projektové spolupráce mezi výzkumnou a firemní sférou a nově také nejlepší transfer výsledků výzkumu a vývoje do praxe. Vítěz hlavní kategorie získá odměnu 100.000,- Kč. Zvláštní ocenění přihlášeným projektům udělí Technologická agentura ČR a ICT Alliance. Vítězům budou předány ceny na slavnostním vyhlášení, které se uskuteční na konci září v Praze. Uzávěrka soutěže je 23. srpna 2013.

Nejlepší spolupráce roku již třetím rokem ocení pracovní týmy vysokých škol a jejich firemních protějšků, jejichž spolupráce prokazatelně vede k zavedení inovace v podniku. Do konkrétních výzkumných projektů mohou být zapojeny také další vědecké a výzkumné instituce. Soutěž má za cíl ukázat přínosy spolupráce škol a firem a povzbudit obě tyto sféry ke vzájemnému dialogu a sbližování. Předchozí ročníky přitom ukazují, že vyvíjení společného inovačního úsilí firem a výzkumné sféry přináší ohromující výsledky, mezi oceněnými projekty se objevilo například zefektivnění výroby plsti při výrobě klobouků, materiálová inovace zvyšující odolnost a kvalitu vozovek při využití odpadního materiálu, bezpilotní letoun pro civilní sektor, robot pro čistění vzduchotechnických potrubí nebo technologie zvyšující přesnost obráběcích strojů.

AFI a AmCham letos vedle spolupráce škol a firem v oblasti aplikovaného výzkumu poprvé zhodnotí také příklady úspěšných transferů technologií či znalostí z vysokých škol do soukromé sféry a naopak, tedy například licencování, spin off nebo smluvní výzkum. Může se však jednat také například o projekty doktorských studijních programů na vysokých školách.

Soutěž Nejlepší spolupráce roku bude hodnotit rozsah a dopad výstupu projektů, jejich finanční objem a přínos. Jedním z kritérií hodnocení bude také průběh vzájemné spolupráce. Projekty přihlášené do soutěže mohou pocházet z jakéhokoliv oboru lidského vědění. Hodnoceny budou příklady spolupráce a transfery realizované, resp. ukončené v období 1.1.2012 – 1.6.2013. V porotě soutěže zasednou Martin Bunček (Technologická agentura ČR), Jaroslav Doležal (Honeywell), Vít Kavan (MŠMT), Jiří Krechl (CzechInvest), Vladimír Mařík (Certicon), Petr Maršík (MPO), Zbyněk Pardubský (Huawei), Jan Slovák (Grantová agentura ČR) a Jan Všianský (42angels). Zvláštní cenu udělí v rámci slavnostního vyhlášení Technologická agentura ČR a ICT Alliance.

Projekt Nejlepší spolupráce roku je organizován Americkou obchodní komorou v ČR (AmCham) a Sdružením pro zahraniční investice (AFI) ve spolupráci s Technologickou agenturou ČR, pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) a Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO), za podpory Agentury CzechInvest. Partnery projektu jsou Huawei, ICT Alliance, HP, 3M a AC&C Public relations. Mediální partnery projektu jsou Mladá fronta E15, Právo a byznys, Strategie a Profit. Bližší informace o soutěži Nejlepší spolupráce roku a přihlášku je možné získat zde.

Vedle pořádání soutěže Nejlepší spolupráce roku vyvíjí AFI a AmCham další aktivity na podporu dialogu výzkumné a firemní sféry, využití českých vědecko-výzkumných kapacit firmami a podporu legislativy v oblasti aplikované vědy a výzkumu.

Kontakty pro média:
 
Ing. Martin Michalov
PR & Marketing Manager
Sdružení pro zahraniční investice – AFI
Email: martin.michalov@afi.cz
Tel: 224 911 750
Mobil: 725 555 344

Lucie Vrbová
Communication Manager
Americká obchodní komora v ČR
Email: lvrbova@amcham.cz
Mobil: 733 685 318
 

 

About Amcham

Show
country profile

Twitter feed