Americká obchodní komora otevírá další ročník grantové soutěže

Americká obchodní komora v České republice vyhlašuje v rámci programu One World, Many Voices další ročník soutěže o granty na veřejně prospěšné projekty. Díky podpoře svých členů komora letos rozdělí 537.000 Kč.

„Stejně jako v loňském roce je hlavní motivací programu One World, Many Voices posílení občanské participace ve společnosti, tedy zapojení dětí a mladých lidí do veřejného života v místní komunitě.“ uvedl Weston Stacey, výkonný ředitel Americké obchodní komory v ČR.

O granty může se svým projektem soutěžit třída základní nebo střední veřejné školy v České republice (případně jiná školní skupina). Navržený projekt musí být přímo přínosný pro širší místní komunitu a je třeba, aby na jeho realizaci žáci nebo studenti spolupracovali i s obecním či krajským zastupitelstvem, nebo jinými volenými zástupci veřejné správy.  Podmínkou je, aby hlavními iniciátory a realizátory přihlášených projektů byli žáci nebo studenti. Z programu budou podpořeny takové projekty, které přispějí ke zlepšení života v obci na dlouhou dobu. Žadatelé mohou na svůj projekt získat grant v rozmezí 10.000-100.000 Kč. Návrhy projektů je možné posílat do 17. června 2013. Podrobné informace o programu lze najít na www.facebook.com/OneWorldManyVoices

 


Americká obchodní komora v ČR je jednou z největších obchodních komor v České republice. Její členská základna čítá na 400 společností. Komora společně se svou členskou základnou usiluje o neustálé zlepšování podnikatelského prostředí a růst konkurenceshopnosti české ekonomiky.

 

About Amcham

Show
country profile

Twitter feed