ProtiSedi.cz: Americká obchodní komora podpoří veřejně prospěšné projekty na českých školách

Díky podpoře svých členů rozdělí Americká obchodní komora z grantového programu One World, Many Voices celkem 520.000 Kč mezi 11 českých škol. Americká obchodní komora podpoří projekty, které budou prospěšné pro místní komunitu a které realizují sami žáci ve spolupráci se školou, veřejností a zástupci místní samosprávy.

Link to the article: http://www.protisedi.cz/article/americka-obchodni-komora-podpori-verejne-prospesne-projekty-na-ceskych-skolach

“Věříme, že aktivní účast občanů na dění ve společnosti je klíčová pro každou stabilní demokracii. Proto je naším cílem podpořit aktivní účast dětí, jejich rodičů a dalších občanů ve veřejném životě, a tím i posílení důvěry mezi lidmi a představiteli veřejné správy“, uvedl Weston Stacey, výkonný ředitel Americké obchodní komory v ČR. Realizace projektů dlouhodobě prospěšných v místě, kde žijí, dětem také pomůže uplatnit teoretické znalosti v praxi a procvičit komunikaci v angličtině, protože jak projekt, tak závěrečná zpráva musí být zpracovány v anglickém jazyce.

Program One World, Many Voices je financován zejména členy Americké obchodní komory, kteří při příležitosti každoročního plesu Díkůvzdání přispívají na tento program koupí korporátního stolu nebo účastí v Tiché aukci.

Grantová soutěž byla v loňském roce vyhlášena poprvé v této podobě (dříve byl program zaměřen úžeji - na podporu jazykového vzdělávání). Do grantové soutěže bylo přihlášeno 38 projektů, z nichž bylo vybráno 11, které budou podpořeny. S projekty, které podporu z programu nezískaly, budou seznámeni členové komory a v případě zájmu je budou moci podpořit individuálně. Grantová soutěž One World, Many Voices bude pokračovat i v letošním roce a nová grantová výzva bude ohlášena na jaře.

Podpořené projekty:

• Škola jako komunitní centrum obce (rozvoj kulturního života v obci); ZŠ a MŠ Deblín, okr. Brno - venkov
• Můžete nás vidět, ale není nás slyšet (školní divadlo); ZŠ Paseka, okr. Uničov
• Pojďme si číst (samoobslužná knihovna pro děti a dospělé); ZŠ a MŠ T. G. Masaryka, Hlavečník, okr. Pardubice
• Zahrada přátelství a porozumění; SŠ, ZŠ, MŠ, Hanácká 3, Šumperk
• Park setkávání (park jako místo pro akce v obci); ZŠ Hranice, okr. Cheb
• Učení v přírodě (třída v přírodě); ZŠ a MŠ Josefův důl, okr. Jablonec nad Nisou
• Zahrada poznání (veřejná zahrada před školou); ZŠ a MŠ Kunín, okr. Nový Jičín
• Jeden schod, mnoho výhod - One Step, Many Advantages (park a bezpečná cesta do školy) ; ZŠ T. G. Masaryka Mnichovice, okr. Praha -východ
• Jeden svět, mnoho tradic – One World, Many Traditions (společenské akce pro místní komunitu); ZŠ Lukov, okr. Zlín
• Tiché zpívání v angličtině (sociální integrace); ZŠ Ostrava Poruba, ul. A. Hrdličky
• Hry Mini GLOBE (soutěž s ekologickými tématy); Gymnázium, Kadaň, 5.května

 

Podrobnější informace můžete najít také zde http://www.amcham.cz/about-amcham/news/detail/487/
https://www.facebook.com/OneWorldManyVoices

About Amcham

Show
country profile

Twitter feed