Mladá Fronta Dnes_Weston Stacey: Odpůrci zbraní v USA se nedokážou sjednotit

Od masakru v americkém Newtownu, který spáchal duševně vyšinutý mladík, se mnoho rozhněvaných lidí ptá, proč Amerika není schopná změnit svůj kult vztahu ke zbraním. Tím spíš, že tato kultura zbraní přináší více a více násilí a žádá si více a více nevinných obětí. „Proč místo poučování zbytku světa o lidských právech a demokracii neuděláte něco sami pro sebe?“ zněla nevyřčená zpráva. 

Pro celý text klikněte na název článku.

Je těžké porozumět americkému vztahu ke zbraním mimo území USA. A navíc velmi frustrující dokonce i pro ty, jako jsem já sám, kdo mívali každodenní zkušenost s politikou a důsledky zbrojního lobbismu. Když jsem pokrýval jako žurnalista oblast Atlanty a jejího okolí, mohl jsem například při obědě hovořit se spoluobčanem přesvědčeným, že vláda má tajný plán zabavit jeho zbraně a prosadit zákonné návrhy Organizace spojených národů. A krátce nato odpoledne jsem se setkal s policistou, jehož největší obavou byla představa, že zločinci na druhé straně dveří mají větší a lepší zbraně než on sám.

Samopaly civilistům nepatří

I já sám bych uvítal větší omezení zbraní včetně okamžitého zákazu soukromého vlastnictví automatických útočných zbraní, jejichž jediným účelem je zabití většího množství lidí nejrychlejším možným způsobem. Jsem také přesvědčen, že lidé prosazující názor o údajné jediné obraně, kterou útočné automatické zbraně mohou být proti případné nedemokratické utlačovatelské vládě, jsou prostě hysteričtí.
Útočné automatické zbraně v rukou zarytých „vlastenců“ nemohou nikdy představovat spolehlivou obranu proti technologicky vyspělému vojenskému vybavení - vrtulníkům, vojenským letounům nebo tankům. Stejně tak by jednotky dobrovolníků v době Americké revoluce nezvítězily v boji za nezávislost se svými mušketami, pokud by neměly pruský vojenský výcvik a francouzské válečné lodě.

Demokratická pravidla platí

Na druhé straně ti, kteří trvají na tom, aby americká vláda okamžitě nastolila velmi přísnou kontrolu zbraní, mají omezené vnímání demokracie. Jsou to lidé, kteří jsou demokraty pouze ve chvíli, kdy jejich předsvědčení má spolehlivou většinu. V opačném případě by dávali přednost autokracii. Prosazování restrikce zbraní prostřednictvím jakéhosi mimořádného zákonného procesu je ve svém důsledku stejně nebezpečné pro USA jako rozšíření zbraní na našich ulicích.
 Nerespektováním demokratických procesů při prosazení nové kontroly zbraní by tito reformátoři ospravedlňovali i paranoidní vidění světa. Podobné vidění, jaké mají někteří držitelé zbraní, přesvědčení, že jen díky svému arzenálu znemožňují vládě Spojených států stát se autokratickou. Problémem nejsou vlastníci zbraní, ale nedostatečné demokratické návyky, kterými chtějí mimořádným způsobem regulovat jejich vlastnictví a užívání.
 Jednou se mě ptali, proč je korupce nadále mimořádným problémem v České republice. Odpověděl jsem, že hlavním problémem nejsou zkorumpovaní politici a podnikatelé, ale absence silného a velmi dobře organizovaného antikorupčního hnutí. Je hezké vidět, jak noviny odhalují korupci, ale skutečného pokroku bude dosaženo pouze tehdy, když se velká část obyvatel rozhodne něco s tím dělat. Totéž platí pro americké zbraně: máme mnoho lidí (včetně mě) připravených kritizovat dnešní stav, ale bohužel máme velmi málo lidí odhodlaných přispět finančními prostředky na organizaci či politickou stranu odhodlanou něco s tím skutečně dělat.

Puškaři ovlivňují volby

A výsledek? V USA máme velmi vlivnou Národní asociaci zbraní, schopnou ovlivnit, kteří republikáni a někdy i demokraté projdou do Kongresu. Lobbisté za reformu držení zbraní nemají ústřední organizaci a většina jednotlivců zatím není připravena přispět finančně na hnutí prosazující politickou kontrolu zbraní. Proto mnozí politici velmi jasně podporují držení zbraní, ale téměř žádný z politiků nemá kontrolu zbraní mezi svými prioritami. Pokud chtějí Američané zastavit vraždění dětí ve školách, musí být připraveni projevit skutečný zájem tím, že přispějí svým vlastním časem a finančními prostředky. Totéž platí i o korupci v Česku.
Naštěstí prezident Obama učinil chytrý politický tah. S vědomím, že nemá jednoznačnou veřejnou podporu prosadit legislativu v prozbrojařské Sněmovně reprezentantů, vydal sérii exekutivních rozhodnutí s cílem omezit útočné zbraně. Výsledek není dostačující a on to dobře ví. Zároveň však doufá, že tato nedostatečnost rozhněvá reformátory kontroly zbraní natolik, aby si uvědomili, že pokud chtějí porazit Národní asociaci zbraní, musí být lépe organizováni a financováni.

Zodpovědnost za vládnutí

Tak funguje demokratický proces. Není snadný jako řečnění a svolávání tiskovek. Vyžaduje odhodlání, hledání shody a přijetí faktu, že dílčí pokrok je lepší než žádný pokrok. Demokracie je jedinou formou vlády umožňující občanům plné právo určovat nejen svůj osud, ale také směřování své země. Ale s tímto právem přichází i odpovědnost.
 Cenou za demokracii je aktivní účast nejen při volbách, ale při každodenních rozhodnutích v místní komunitě. Doufejme, že to Amerika dobře chápe. A s pomocí světového veřejného mínění a podpory vlastních občanů se nakonec vyrovná s vlastní osudovou zbrojní kulturou.

O autorovi: Weston Stacey výkonný ředitel Americké obchodní komory v Česku

About Amcham

Show
country profile

Twitter feed