Ples díkůvzdání Americké obchodní komory ocenil úsilí členů a získal prostředky ve výši 513 400 Kč na podporu projektů prospěšných místním komunitám

V sobotu, 24. listopadu, uspořádala Americká obchodní komora v ČR (dále jen AmCham) pro své členy a jejich obchodní partnery na Žofíně Ples díkůvzdání. Večer se nesl v duchu společenské odpovědnosti. Ocenění za dlouhodobý přínos a spolupráci na projektech komory – AmCham Wings Award – získala letos Milena Jabůrková ze společnosti IBM za své zapojení v pracovněprávním výboru. O více než 500 000 korun, prostředky získané v tradiční Tiché aukci, se počínaje letošním rokem bude v programu One World, Many Voices soutěžit. Třídy základních a středních škol se budou ucházet o granty na realizaci svých projektů prospěšných místním komunitám.

Ocenění Wings Award je určené představitelům členských firem komory, jež dlouhodobě přispívají a spolupracují na projektech AmCham, čímž jsou prospěšní nejen dalším členům, ale i podnikatelskému prostředí jako celku. „Ocenění Wings Award je udělováno členům, kteří, objeví-li se problém, který je třeba vyřešit, neukazují na ostatní, ale na sebe,“ uvedl Weston Stacey. „Na Milenu Jabůrkovou sedí tento popis přesně. Chce, aby Česká republika překonala slávu první republiky, a pracuje neúnavně a s nadšením. Její letošní snaha vyřešit přistěhovalectví a problematiku zákoníku práce je jen jedním z příkladů v dlouhém výčtu správných kroků, které učinila pro společnost, ve které pracuje, podnikatelské prostředí a celou zemi,“ dodal Stacey na adresu letošní vítězky.

Dalšími nominovanými na ocenění AmCham Wings v letošním roce byli:

• Daniela Červenclová ze společnosti Bayer Czech Republic za aktivní propagaci strategického přístupu k CSR;
• Dalibor Kačmář ze společnosti Microsoft za vedení IT Committee a spolupráci na přípravě publikace Best Office;
• Jan Valdinger ze společnosti CHANGE PARTNERSHIP za aktivní spolupráci při přípravě témat z oblasti lidských zdrojů a
• Zdeněk Vilímek ze společnosti Coca-Cola za dlouholeté aktivní působení v představenstvu komory a jeho výkonné radě.

V rámci plesu proběhla tradiční Tichá aukce, při níž členové komory a jejich hosté v průběhu večera draží darované atraktivní poukazy a produkty formou tiché aukce. Zájemci s nejvyšší nabídkou v uplynulých devíti letech darovali již více než 3 a půl milionu korun. Z této částky byly v rámci AmCham projektu One World Many Voices vybaveny jazykové učebny vybraných škol v několika krajích.

Počínaje letošním rokem AmCham upravila projekt na grantovou soutěž, do které se můžou přihlásit třídy základních a středních státních škol s návrhy projektů, které jsou prospěšné místním komunitám. Komora chce tímto podpořit zapojení a spolupráci v místních komunitách včetně místní politické reprezentace, komunikaci v angličtině a využití teoretických znalostí při realizaci skutečného projektu v praxi.

„K pozměnění programu One World, Many Voices nás přivedl nápad zapojit školy do života okolních komunit,“ komentoval Zděněk Vilímek, první viceprezident komory, tuto proměnu. „V letošním roce budeme částkou vyšší než 500 000 korun financovat školami navržené projekty, na jejichž realizaci budou žáci spolupracovat s místními občany a orgány. Jejich snaha by měla vést ke zlepšení kvality života v těchto místních komunitách,“ dodal Vilímek.

AmCham je jednou z největších obchodních komor v České republice. Její členská základna čítá na 400 společností. Komora společně se svou členskou základnou usiluje o neustálé zlepšování podnikatelského prostředí a růst konkurenceshopnosti české ekonomiky.

About Amcham

Show
country profile

Twitter feed