Hospodářské noviny_Weston Stacey: Volby vyhráli všichni

Kandidáti a ti, kteří je podporovali, utratili v průběhu amerických voleb roku 2012 přes 6 miliard dolarů. Zatímco jen do poloviny října vítězný Obamův tým dokázal shromáždit 632 milionů dolarů, byla kampaň protikandidáta Romneyho podpořena částkou téměř 389 milionů dolarů. Zmíněné údaje ovšem nezahrnují prostředky shromážděné a utracené na tento účel vlivovými skupinami. Celkové náklady podle odhadu pak dosahují 1,7 miliardy dolarů. A po všech těch reklamách a veřejných shromážděních a nočních analýzách šancí a chyb obou kandidátů jsme skončili tam, kde jsme začali: to znamená s prezidentem Barackem Obamou. I když s poněkud slabším mandátem. Demokraté posílili svou většinu v Senátu o jeden hlas a republikáni udržují pevnou kontrolu ve Sněmovně reprezentantů. Měly tedy volby hodnotu všeho onoho spotřebovaného času a peněz?

Link to the commentary: http://hn.ihned.cz/c1-58349650-volby-vyhrali-vsichni

Prospěšná závislost Co se týče času, stálo to za to. Prezidentské volby nejsou zdaleka jen o kandidátech, ale hlavně o zájmu a aktivní účasti voličů. Tisíce, možná miliony lidí věnovaly svůj čas a prostředky kandidátům, které volily. Jak už řekl prezident Obama v průběhu své vítězné řeči, nezvítězil sám. Byl závislý na množství lidí, kteří mu důvěřovali, stejně tak jako Mitt Romney.

Naše volby jsou příležitostí, jak zaangažovat občany v politickém životě naší země a posílit tak národní závazek vůči demokracii. Bez ohledu na to, jak byla letošní kampaň tvrdá, mimořádná volební účast, ale zároveň účast občanů na předvolebních shromážděních dokazuje, že zájem veřejnosti zůstává silný.

 A co se týče finančních nákladů, stálo to za to?

Nejsem si jist. Peníze jsou samozřejmě součástí politiky, stejně tak jako téměř v kterémkoliv lidském snažení. Podobně jako v jakémkoliv jiném podnikáni výše finančních prostředků, ale také jejich zdroje vytvářejí samotnou podobu politiky. Čím vyšší jsou finanční náklady kampaně, tím větší je vliv občanů a firem, kteří si mohou dovolit poskytnout vysoké částky. Je zde zřetelný posun v závislosti republikánského kandidáta v těchto volbách na přispěvatelích, kteří dali víc než 2000 dolarů. Zatímco v roce 2008 pouze 17 procent příspěvků McCainovi pocházelo od těchto dárců, Mitt Romney od nich získal už 48 procent celkové částky. Na druhou stranu Romneyho tým dostal třiatřicet procent svých finančních prostředků od dárců, kteří si mohli dovolit přispět částkou 500 dolarů či méně. To je o jedenáct procent víc oproti kampani Johna McCaina.

 Schopnost Obamy přilákat široké spektrum příznivců je obdivuhodná. Získal 76 procent svých volebních finančních nákladů darem od lidí, kteří mohli poukázat 500 dolarů či méně. A pouze 16 procent od dárců přispívajících částkou 2000 a více.

Jeho závislost na velkých dárcích tak oproti minulé kampani vzrostla o procento, ale podíl malých dárců se navýšil o plných dvaadvacet procent.

Pozor na oligopoly Demokracie může fungovat pouze v případě, že se jí účastní lidé. Pokud pociťují odpovědnost za to, co se děje v jejich komunitách a v jejich společnosti. Velmi dobrou zprávou pro Ameriku je proto vysoká účast obyvatel, kteří se podíleli a přispívali na kampaně.
Špatnou zprávou naopak může být trend, který by vedl k oligopolistické závislosti na malé skupině lidi, financujících politický život země. Obě politické strany nyní musejí najít způsob, jak regulovat výši volebních nákladů a jednotlivých příspěvků tak, aby dobré zprávy z těchto voleb převážily nad těmi špatnými.

***

Demokracie může fungovat pouze v případě, že se jí účastní lidé. Pokud pociťují odpovědnost za to, co se děje ve společnosti. Velmi dobrou zprávou pro Ameriku je proto vysoká účast obyvatel, kteří se podíleli na kampaních a přispívali na ně.

About Amcham

Show
country profile

Twitter feed