Firmy dokážou řadu společenských problémů řešit lépe než stát nebo neziskový sektor

Mnoho společenských a environmentálních témat nabízí firemnímu sektoru zajímavou šanci na tržní příležitost. Vytváření takzvaných sdílených hodnot prospívá jak celé společnosti, tak konkurenceschopnosti firem. Tento koncept sahá mnohem dál než běžně pojímaná filantropie nebo společenská odpovědnost. Začlenění společenských témat do firemních strategií a procesů lze proto označit za budoucí trend v strategickém řízení firem. To je hlavní závěr panelové diskuse na téma: „Vytváření sdílených hodnot jako firemní strategie", která proběhla 27. dubna 2012 v sídle společnosti Bayer, jako součást aktivit pořádaných Americkou obchodní komorou a Iniciativou CSV v ČR (Creating Shared Value), jejímiž zakladateli jsou firmy Bayer, Nestlé a T-Mobile. Diskusi uspořádala společnost CSR Consult ve spolupráci s Americkou obchodní komorou a platformou Business Leaders Forum.

 „Koncept sdílených hodnot umožňuje udržitelná řešení společenských problémů, které často vlády ani neziskové organizace nejsou schopny adekvátně reflektovat. Koncept zároveň přináší příležitost pro posílení konkurenceschopnosti firem. Je zásadní rozdíl mezi rozdělováním již vytvořeného zisku na řešení všech možných společenských témat a vytvářením sdílených hodnot, kdy má řešení specifického společenského problému vliv na fungování firmy,“ uvedla v diskuzi Valerie Bockstette, MBA z  mezinárodní společnosti FSG Social Impact Consultants. Zakladatelem této společnosti je přední světový expert na firemní strategie Michael E. Porter, který je autorem zmíněného konceptu vytváření sdílených hodnot.

Podle Petra Sokola, jednatele společnosti CSR Consult, je koncept sdílené hodnoty v současnosti velkou příležitostí i pro firmy působící v České republice.  „V trendech společenské odpovědnosti firem (CSR) je patrná stále silnější snaha posunout se od tradičního filantropického pojetí ke strategiím souvisejícím s podnikáním firmy. Například potravinářská firma může mít na společnost mnohem větší dopad, pokud bude cíleně navazovat spolupráci s místními dodavateli, než když jednou za rok přispěje na nějakou sbírku. Životnímu prostředí i firmě samotné zase více pomůže, když zefektivní logistiku, než když se zaměstnanci vypraví autem přes půl republiky sázet stromky,“ říká Peter Sokol.

Tento názor sdílí i Dr. Antonio Payano, výkonný ředitel společnosti Bayer ČR a SR, který během diskuze na konkrétních příkladech ilustroval, jak se firma Bayer celosvětově snaží reagovat na globální výzvy a zároveň posilovat svou konkurenceschopnost. „Zacílením na trvalou udržitelnost v našich obchodních strategiích a uplatňováním principu sdílených hodnot se snažíme zároveň vytvářet ekonomickou, ekologickou a sociální hodnotu pro společnost, ve které žijeme. Naše CSR strategie usiluje o rovnováhu mezi naší odpovědností v roli corporate citizen a naší celofiremní misí: Věda pro lepší život. Díky zdařilé realizaci řady projektů a díky našemu úspěšnému postavení na trhu, můžeme prokázat, že tento přístup vytváří dlouhodobý užitek pro nás i pro společnost,“ uvedl Antonio Payano.

Diskuse s Valerií Bockstette navázala na sérii diskusí v Americké obchodní komoře, které se věnovaly konkrétním příkladům vytváření sdílených hodnot v ČR, a zejména na čtvrteční setkání zástupců předních českých firem, které s konceptem sdílených hodnot již pracují či se mu svými aktivitami velmi přibližují. Klíčovým tématem setkání byla v současné době připravovaná studie Michaela E. Portera, jejímž cílem je nabídnout efektivní nástroje na posouzení přínosu sdílených hodnot pro firmu a společnost. Zástupci firem Bayer, Nestlé, Škoda Auto, Česká spořitelna, T-Mobile a Hotel Adria společně s představiteli Americké obchodní komory a CSR Consult diskutovali o současné situaci v České republice a především o trendech, na které s velkou pravděpodobností upozorní připravovaná studie. Hodnocení strategie sdílených hodnot, totiž musí na rozdíl od běžných přístupů jasně definovat, jak vytvoří společenský přínos nebo ochrání přínos pro firmu.

Jak během diskuse doplnil i výkonný ředitel Americké obchodní komory v ČR, Weston Stacey: „opřít rozvoj firmy o řešení společenských problémů je klíčové pro její udržitelnost. Tento přístup dělá z byznysu opravdového partnera pro společnost a současně utváří dynamiku trhu.“
Zajímavou inspirací i pro další firmy působící v České republice se v blízké době může stát česká verze publikace Creating Shared Value: A How-to Guide for the New Corporate (R)evolution autorů Valerie Bockstette a Mike Stampa, kterou v současnosti připravuje Iniciativa CSV. Český překlad publikace doplní i téměř desítka inspirativních příkladů dobré praxe z prostředí České republiky.  O této aktivitě, stejně jako o dalších krocích iniciativy, vás budeme včas informovat. Rovněž na webových stránkách Americké obchodní komory (www.amcham.cz) lze také najít více informací o činnosti CSR Committee, které se novým trendům ve společenské odpovědnosti věnuje.

About Amcham

Show
country profile

Twitter feed