Lidové noviny_Ministerstvo ustupuje firmám, cizince do Česka pustí

Ministerstvo práce podlehlo tlaku firem a přepracovává vnitřní nařízení o zaměstnávání cizinců.

Link to the article: http://byznys.lidovky.cz/ministerstvo-pusti-cizince-na-cesky-trh-fd9-/firmy-trhy.asp?c=A120308_170300_firmy-trhy_nev


Brazilec Lucas, počítačový expert na správu bankovních serverů, ještě neví, zda bude pracovat v Česku. Chtěl by nastoupit v Brně do pobočky nadnárodní technologické společnosti, ale zatím nedostal pracovní povolení. Podobně jako on čekají na povolení pracovat v zemi stovky cizinců ze zemí mimo Evropskou unii.

Jejich šance by se nyní měly zvětšit. Firmy totiž společným tlakem na stát dosáhly toho, že získat pracovní povolení by nyní mělo být snazší.

To bylo od začátku roku velmi problematické, protože vláda výrazně zpřísnila podmínky. Cizinci mohli získat povolení maximálně na půl roku, a ještě museli složitě obíhat úřady a dokazovat dosažené vzdělání. Řada nadnárodních firem se však vzepřela. Bránilo jim to nabírat experty, kterých je ve světě nedostatek. „Máme velký nedostatek kvalifikovaných sil, a nemůžeme nabírat,“ řekla LN Milana Jabůrková z IBM.

Firmy tak přes organizace jako Svaz průmyslu a obchodu, CzechInvest či Americká obchodní komora vytvořily tlak na ministerstvo práce. „Tito pracovníci vytváří nejen nové kapacity, ale také udržují nebo vytváří nová pracovní místa pro Čechy,“ říká Weston Stacey, výkonný ředitel Americké obchodní komory v ČR.

Ministerstvo zareagovalo tak, že v těchto dnech přepracovává pokyny pro úřady práce. „V blízké době dojde k vydání upřesnění, jakým způsobem mají krajské pobočky úřadu práce realizovat pokyny k provádění politiky zahraniční zaměstnanosti,“ vzkázal přes tiskové oddělení Karel Machotka, náměstek ministra práce.

Konkrétnější informace nechtěl sdělit. Přes tiskový odbor pouze dodal, že bude „více posuzovat udržení konkrétních firem na trhu práce“.

Lidovým novinám se podařilo zjistit, že namísto šestiměsíčního pracovního povolení by cizinci se středoškolským vzděláním měli mít možnost získat roční povolení a cizinci s vysokoškolským vzděláním dokonce až dvouleté pracovní povolení. 
"Dokažte své vzdělání," uslyší cizinci
„Dokud to ale není černé na bílém, tak není nic jisté,“ vyjádřila se pro LN Vladimíra Drbalová ze Svazu průmyslu a dopravy. Kde podle informací LN nechce ministerstvo slevit, je takzvaná nostrifikace vzdělání, tedy proces, během kterého musí příslušná česká instituce potvrdit dosažené vzdělání cizince.

To bývá diametrálně odlišné od českého vzdělání, což je také obvykle důvod, proč jsou tito lidé zaměstnáváni. Při nostrifikaci jim tak reálně hrozí přezkoušení, například jako u maturity, což však může vést k tomu, že si zaměstnání v Česku zahraniční uchazeč rozmyslí.
 
Lucie Rytířová z poradenské společnosti Mazars popisuje, že dříve stačilo předložení diplomů či certifikátů. Nadále však má platit, že cizinec mimo Evropskou unii bez vzdělání se na český pracovní trh nedostane.

Shodou okolností od února ministerstvo práce spustilo ve spolupráci s ministerstvem průmyslu a ministerstvem zahraničních věcí program, který má urychlit procedury při zaměstnávání cizinců. Jde o projekt, který ministerstva připravují už delší dobu a jde proti politice, kterou Drábkův úřad svými nařízeními od začátku roku prosazoval.

About Amcham

Show
country profile

Twitter feed