Deník_Weston Stacey: Cenu za korupci platí celá společnost

Americká obchodní komora v Česku se zapojila do úsilí o zprůhlednění českého podnikatelského prostředí. WESTON STACEY. Od roku 1996 pracuje jako výkonný ředitel Americké obchodní komory. Weston Stacey je Američan. V České republice však žije již 15 let, a protože je výkonným ředitelem Americké obchodní komory v Praze, ve zdejších ekonomických poměrech se pohybuje suverénně. Jeho názory lze označit za vskutku inspirativní.

Link to the interview: http://www.denik.cz/ekonomika/cenu-za-korupci-plati-cela-spolecnost2011120.html

Proč se Americká obchodní komora tak vehementně a trvale zasazuje o transparentnost podnikatelského prostředí v České republice?

Nacházíme se uprostřed hospodářské krize, způsobené netransparentním a často také neetickým chováním lidí, kteří měli být v oblasti politiky a podnikání našimi vůdci. Zaplatili jsme již vysokou cenu, a pokud neučiníme něco, co by nám umožnilo změnit chování lidí v odpovědných pozicích, můžeme očekávat, že tato cena bude ještě vyšší.

Z tohoto důvodu jsme také zaměřili své úsilí na reformu zadávání veřejných zakázek. Kvalitní systém zadávání veřejných zakázek totiž nejenže slibuje mnohem lepší služby, ale zajistí také, aby se státní správa ve větší míře zodpovídala veřejnosti za přijatá rozhodnutí.

Bylo už v tomto směru podle vás dosaženo nějakého pokroku?

Jsme přesvědčeni, že ano, že podnikatelské prostředí se výrazně zlepšilo. Když slyším vyjádření politiků a veřejnosti, mám někdy pocit, že na integritu a kompetentnost české státní správy nahlížíme pozitivněji než mnozí politici i samotní čeští občané.

Někteří lidé, kteří se reformě brání, se snaží věc prezentovat jako jakýsi souboj mezi pokryteckými Američany a Čechy.

Tak tomu však není. Jde o souboj mezi Čechy, kteří chtějí, aby země naplňovala svůj potenciál ekonomicky a demokraticky, a Čechy, již chtějí udržet při životě systém elitního řízení ekonomiky a státu prostřednictvím korupce. My jsme se rozhodli postavit na stranu lidí, kteří více věří v potenciál vlastní země, nikoli na stranu „vlastenců“, kteří sice vzletně hovoří o vlasti, ale pak si jen plní kapsy národním bohatstvím.

V čem jsou rozdíly mezi americkou a českou praxí v oblasti lobbingu?

V Americe je lobbing uznáván jako jedna ze základních součástí demokracie, i když ani tam není vždy všechno v pořádku.

Pro Čechy je lobbing synonymem trestné činnosti. U lidí, kterým se říká „lobbisté“, bychom mohli v mnoha případech užívat i označení „zločinec“, popřípadě by v souvislosti s touto činností měli být alespoň vyšetřováni.

Neexistuje žádný nový zákon, který by toto chování zastavil, protože tito lidé současné zákony nerespektují. Pokud má být tento druh lobbingu omezen, pak jedině tak, že politici do policie, na státní zastupitelství a na soudy dosadí kompetentní a odvážné jedince a zajistí jim odpovídající rozpočet a nezávislost, aby mohli vyšetřování dovést k usvědčení pachatelů.

Kudy vede cesta ven z klubka existujících problémů?

Změnu situace musí požadovat veřejnost a vyvinout patřičný tlak. To je jediná možnost, jak zadávání veřejných zakázek z dlouhodobého hlediska změnit.

V rukou státu jsou jednoduše natolik velké peníze, že lidskou snahu krást není možné zcela vymýtit. Proto bych chtěl také povzbudit každého, kdo se zajímá o tuto problematiku, aby věnoval trochu času a peněz nevládním organizacím, které korupci sledují. Jejich role je mimořádně významná.

O korupci se hodně mluví, ale málo koná. Jakou šanci dáváte vládnímu úsilí o její potlačení a v jakém časovém horizontu vůbec lze vyřešit tento problém?

Problém korupce zcela nevyřešíme nikdy. Můžeme však snížit její vliv na fungování státní správy. Jak dlouho to potrvá? Jednoduše tak dlouho, dokud si občané této země neuvědomí, že nemohou jen spoléhat na to, že za ně tento problém vyřeší stát nebo politici, ale že se musejí zapojit sami.

Vede snad cesta přes školství, tisk a tlak veřejnosti, třeba i formou zakládání nových politických stran?

S vysokými a základními školami nyní spolupracujeme na etických projektech. V minulosti jsme totiž výchovu studentů v této oblasti nebrali dostatečně vážně a nyní se to snažíme napravit.

Klíčovou roli hrají novináři. Musí působit nejen jako poslové zpráv, ale také jako filtr politických skandálů. Není to snadná práce a my v podnikatelské sféře bychom se měli snažit o větší transparentnost, pokud jde o naše jednání se státní správou.

U politických stran pak není klíčové jejich financování, ale poctivost. Za to, co se děje uvnitř stran, je do určité míry odpovědná i veřejnost, protože průměrný člověk stranám přispívá jen velmi málo.

V politických stranách je to jako v podnikání: potřebují peníze na manažery a zaměstnance, rozvoj odborného zázemí pro své programy a vedení kampaní.

V současné době pocházejí jediné skutečné finanční prostředky z nejasných zdrojů, které vyžadují protislužbu ve formě státních zakázek.

Dokud tedy v politice nebude více legitimních finančních prostředků, bude obtížné vybudovat skutečně demokratický systém politických stran.

Stojíme na prahu nového roku. Jaké akce v této oblasti plánuje Americká obchodní komora v Česku v dalším období?

Vždy máme více plánů než rukou. Naším úkolem je samozřejmě zlepšení procesu zadávání veřejných zakázek. Snažíme se také zjistit, jak bychom mohli lidem pomoci dostat se na úroveň střední třídy a jak zlepšit kvalitu života důchodců.

Zajímá nás i to, jak dosáhnout větších investic ze strany soukromého sektoru do výzkumu a vývoje, jak rozšířit moderní technický koridor mezi Prahou a Brnem a jak zvýšit ekonomický přínos z cestovního ruchu v Praze.

Příští rok může být tím nejzajímavějším a nejpodnětnějším rokem v našem životě. Budeme proto potřebovat spolupráci všech složek společnosti, aby tato země vyšla z nynější krize úspěšně.

 

Vizitka:

Weston Stacey se narodil v USA. Výkonným ředitelem Americké obchodní komory v České republice je od roku 1996.

Předtím pracoval jako novinář ve střední Evropě a v USA ve státě Georgia. Má titul MBA ze školy Thunderbird.

Je ženatý a má pět dětí. novinář ve střední Evropě a v USA ve státě Georgia. Mátitul MBA ze školy Thunderbird. P Je ženatý a má pět dětí.

About Amcham

Show
country profile

Twitter feed