Spoluodpovědnost za vývoj stravovacích návyků musí převzít i komerční firmy

Pokud se věnuje soukromá podnikatelská sféra společenskému problému, kterému rozumí a který ji zároveň trápí, je schopna nabídnout efektivní způsob řešení prospěšný jak jí samotné, tak i společnosti. To je základní závěr panelové diskuse na téma „Stravovací návyky Čechů jako výzva pro byznys“, která dnes proběhla v sídle Americké obchodní komory v ČR (AmCham). Dnešní diskuse byla v pořadí druhým dílem cyklu seminářů, kterými Americká obchodní komora v ČR podporuje odpovědné podnikání a hledá cesty, kterými může soukromá sféra pomoci měnit společnost k lepšímu. Na přípravě diskusí AmCham spolupracuje s Iniciativou CSV (Creating Shared Value), jejímiž iniciátory v ČR jsou společnosti Bayer, Nestlé a T-Mobile.  Cílem Iniciativy CSV je podpora a popularizace trendu vytváření sdílených hodnot - trendu hledání nových cest, jak ve vzájemné symbióze řešit zároveň společenská i byznys témata.

 

Podle Petra Sokola z poradenské společnosti CSR Consult, která aktivity a účastníky Iniciativy CSV organizačně propojuje, jsou ve společnosti čím dál silněji slyšet kritické hlasy poukazující na skutečnost, že velká část finančních prostředků utracených na CSR (společenská odpovědnost firem) má malý dopad, protože nejsou využívány strategicky. „Pokud se firma chce chovat odpovědně ke společnosti, měla by se zaměřit na relevantní společenské problémy, které jsou příležitostí nebo překážkou pro její podnikání. Takové spojení společenských a obchodních témat – tedy takové vytváření sdílené hodnoty v oblasti, ve které firma dlouhodobě podniká - má větší potenciál než pouhé zpětné rozdělování části vytvořeného zisku do společnosti“ uvedl Petr Sokol.

Jedním z největších problémů české společnosti v oblasti stravování a výživy jsou přetrvávající, a v některých oblastech dokonce negativně se prohlubující špatné stravovací návyky populace, od nejmladší generace až po seniory. „Pro potravinářské společnosti se zde otevírá prostor pro společensky odpovědné podnikání, přesahující tradiční úhel pohledu firemní filantropie či sponzoringu. Udržitelnost a společenskou odpovědnost lze integrovat do byznys modelu tak, aby firmy mohly nacházet příležitosti pro posílení své strategické konkurenceschopnosti a současně přitom napomáhat řešení různých společenských problémů, například těch, spojených s výživou,“ konstatoval ve svém vystoupení Martin Walter ze společnosti Nestlé. Právě společnost Nestlé – světová potravinářská jednička, na praktických příkladech účastníkům diskuse předvedla, jak lze občas obtížně uchopitelný pojem „společenská odpovědnost firem“ naplnit v praxi.

Na správné stravovací návyky je zacílen také projekt „Dream Canteen“ mezinárodní organizace Slow Food, který v ČR realizuje společnost Zátiší Group. Projekt je podle představitelky společnosti Renaty Lukášové zaměřen především na stravovací návyky předškolní mládeže. Základním cílem je vnímat jídlo jako „hodnotu“ vytvářenou v průběhu výrobního procesu od zemědělce až po konzumaci, včetně následného zacházení s potravinářským odpadem.

Další panelová diskuse ze série proběhne v sídle AmCham v únoru 2012 a zaměří se na témata spojená s životním prostředím v České republice.

About Amcham

Show
country profile

Twitter feed