Téměř 550 000 Kč pro charitativní projekt Americké obchodní komory v ČR One World, Many Voices; ocenění AmCham Wings zná své první vítěze

V sobotu, 19. listopadu, proběhl na Žofíně tradiční Ples díkůvzdání organizovaný Americkou obchodní komorou v ČR (dále jen AmCham). Večer se nesl v duchu společenské odpovědnosti: pro charitativní projekt komory bylo získáno 547 200 Kč a historicky první ocenění AmCham Wings Award získali Daniel Weinhold ze společnosti Weinhold Legal a Dan Ťok ze společnosti Skanska.

Celková vybraná částka je součtem peněz vybraných formou Tiché aukce, která je každoročně součástí Plesu díkůvzdání, dále pak dobrovolných příspěvků členských společností AmCham při koupi stolů na plese, a konečně i výtěžku z letní Tiché aukce, která je součástí Valné hromady komory. Peníze budou věnovány vybraným školám na podporu jazykového vzdělávání.

Poprvé v historii bylo z rukou velvyslance Spojených států amerických, pana Norman L. Eisena, uděleno ocenění AmCham Wings Award určené osobám, jež v daném roce přispěly k činnosti AmCham, čímž přinesly prospěch nejenom členům komory, ale celému podnikatelskému prostředí. „V letošním roce cenu získali Daniel Weinhold ze společnosti Weinhold Legal a Dan Ťok ze společnosti Skanska, oba za jejich práci v rámci Platformy pro transparentní veřejné zakázky, do které oba investovali spoustu času a energie,“ uvedl k letošním oceněním Weston Stacey, výkonný ředitel AmCham.

Dalšími nominovanými v letošním roce byli:

• Petr Hájek ze společnosti PricewaterhouseCoopers Česká republika za spolupráci při vzniku soutěže Nejlepší spolupráce roku a adVENTURE;
• Karel Janeček ze společnosti RSJ algorithmic trading za založení Nadace proti korupci;
• Lucie Melicharová ze společnosti learn2grow za spolupráci při přípravě pilotního projektu pro základní školy a univerzity Pravda & Důvěra a
• Jan Valdinger ze společnosti CHANGE PARTNERSHIP za aktivní spolupráci při přípravě témat z oblasti lidských zdrojů.

AmCham je jednou z největších obchodních komor v České republice. Její členská základna čítá na 430 společností. Komora společně se svou členskou základnou usiluje o neustálé zlepšování podnikatelského prostředí a růst konkurenceshopnosti české ekonomiky.

About Amcham

Show
country profile

Twitter feed