Americká obchodní komora v ČR oceňuje úsilí svých členů

Tuto sobotu, 19. listopadu, pořádá Americká obchodní komora v ČR (dále jen AmCham) pro své členy a jejich obchodní partnery tradiční Ples díkůvzdání, svého druhu jediný v České republice. V rámci večera proběhne jako každoročně Tichá aukce, díky níž získá AmCham prostředky pro svůj charitativní projekt One World, Many Voices. Jako novinka se letos představí AmCham Wings Award, ocenění, které se komora rozhodla udělovat každoročně představiteli(ce) členské společnosti, který v daném roce významně přispěl(a) k činnosti AmCham, čímž přinesl(a) prospěch nejenom členům komory, ale celému podnikatelskému prostředí.

Fundraisingová akce na podporu projektu One World, Many Voices je každoročně součástí Plesu díkůvzdání. „Komunikace a znalost jazyků jsou v dnešním globalizovaném světě podstatnou částí úspěchu a klíčovým zdrojem prosperity společnosti. Naší snahou je přispět ke kvalitní výuce jazyků,“ uvedl k poslání projektu Weston Stacey, výkonný ředitel AmCham.

Členové komory a jejich hosté draží v průběhu večera darované atraktivní poukazy a produkty formou Tiché aukce. Zájemci s nejvyšší nabídkou v uplynulých osmi letech darovali již více než 3 miliony korun. Z této částky bylo vybaveno 25 škol v Praze, Brně, Ostravě, Klatovech, Zlíně a Plzni, jež za tyto prostředky pořídily nové vybavení do jazykových učeben, a zpestřily tak svým žákům studium cizích jazyků. Jen výtěžek z loňské Tiché aukce činil 471.000,- a formou hmotných darů pro vybavení jazykových učeben byl rozdělen mezi 9 plzeňských základních škol.

Poprvé v historii plesu bude letos předáno ocenění AmCham Wings Award. „Čas a talent našich členů jsou to, co přináší naší organizaci úspěch. Bez dobrovolné práce desítek členů by naše komora nemohla iniciovat nové reformy, organizovat semináře, napomáhat vzniku nových obchodních příležitostí, a přispívat tak ke zvyšování prosperity naší země,“ uvedl Stacey k novému ocenění. „Proto jsme se rozhodli udělovat ocenění, které vyjádří náš vděk těmto lidem,“ dodal. Oceněná osoba získá tématickou sošku z dílny talentovaného českého designéra Filipa Nízkého.

AmCham je jednou z největších obchodních komor v České republice. Její členská základna čítá na 430 společností. Komora společně se svou členskou základnou usiluje o neustálé zlepšování podnikatelského prostředí a růst konkurenceshopnosti české ekonomiky.

About Amcham

Show
country profile

Twitter feed