Omezení zvláštních zájmů a monopolizace procesu jako cesta k transparentnímu lobbingu

V senátu se včera, 25. října, uskutečnila konference Transparentní lobbing uspořádaná z iniciativy Americké obchodní komory v ČR, senátora Marcela Chládka, místopředsedy Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu PČR a studentské iniciativy Inventura demokracie, kterou zaštítil předseda Senátu PČR, pan Milan Štěch. Konference se zaměřila na přímé propojení podnikové, neziskové a politické sféry v rámci legislativních procesů, při zadávání veřejných zakázek a v oblasti financování politických stran.

„Otázkou lobbingu v Česku je potřeba se intenzivně zabývat, aby se udělala tlustá čára mezi lobbingem a korupcí. Proto je nutné i nastavit přísná pravidla upravující financování politických stran, zveřejňování majetku a příjmů jednotlivých úředníků veřejné správy,“ vysvětluje senátor Marcel Chládek. Investoři od nás žádají větší transparentnost a odpovědnost při zadávání veřejných zakázek,“ dodává senátor Chládek.

Jednotlivé panely diskutovaly stav a úroveň lobbingu v ČR a hledaly odpovědi na otázky, jak umožnit běžnému občanovi lobbovat či jak v procesu tvorby legislativy a zadávání veřejných zakázek omezit zvláštní zájmy a monopolizaci procesu. „Široká veřejnost by měla mít právo setkávat se s politiky a diskutovat s nimi o problémech.  Není možné vytvářet předpisy, jejichž implementace a používání v praxi jsou tak drahé a časově tak náročné, že by automaticky byla odepřena jednotlivým občanům nebo malým občanským sdružením možnost lobbovat,“ dodal Weston Stacey, výkonný ředitel Americké obchodní komory v ČR.

„Právě absence informací v oblasti lobbingu vede k tomu, že veřejnost v České republice klade rovnítko mezi pojem lobbing a korupce. V situaci, kdy nikdo neeviduje lobbistické aktivity, které vstupují do legislativního procesu, není kontrola ze strany veřejnosti možná. Proto by měl vedle souvisejících úprav existovat také zákon o lobbingu, který by zavedl veřejně přístupnou databázi lobbistických aktivit a který by zároveň celému procesu nastavil jasná pravidla,“ řekl Tomáš Kvasnička z iniciativy Inventura demokracie.

Česká republika není v tomto problému sama. Některé systémy vládnutí jsou postaveny na výsostném postavení lobbistů/subjektů se zvláštními zájmy, a jsou-li tyto sníženy na úroveň zájmů všech ostatních subjektů, zhroutí se.  „Systém USA, který není založen na principu přiznání větší síly zvláštním zájmům, se snaží lobbing regulovat prostřednictvím řady stále složitějších pravidel. I se všemi svými pravidly ale například předchozí administrativa odmítla zveřejnit informace o společnostech, se kterými konzultovala svou energetickou politiku. Toto je skvělý příklad toho, jak může vést lobbing k selhání demokracie. A také příklad, ze kterého by se Česká republika mohla poučit a vyhnout se mu,“ uzavřel Stacey.

About Amcham

Show
country profile

Twitter feed