Americká obchodní komora v ČR podpořila vybrané základní školy v Plzeňském kraji celkovou částkou 445.000,-Kč

V úterý, 18. října 2011, předala Americká obchodní komora v ČR (dále jen AmCham) symbolicky interaktivní tabule jazykovým učebnám 9 plzeňských základních škol, a rozšířila tak dosah svého dobročinného projektu „One World, Many Voices“ na další krajské město – Plzeň. V rámci předání proběhla diskuse členů komory s představiteli města a základních škol o možnostech širší spolupráce těchto subjektů.

AmCham zahájila projekt „One World, Many Voices” v roce 2003. V jeho rámci dosud věnovala 3.167.918 Kč 25 školám v 6 krajích České republiky, které si za tyto prostředky pořídily nové vybavení do jazykových učeben, a zpestřily tak svým žákům studium cizích jazyků. „Komunikace a znalost jazyků jsou v dnešním globalizovaném světě podstatnou částí úspěchu a klíčovým zdrojem prosperity společnosti. Naší snahou je zajistit studentům výuku v prostředí k tomu nejvhodnějším,“ uvedl k poslání projektu Weston Stacey, výkonný ředitel AmCham.

Jako česká organizace klade AmCham patřičný důraz na odpovědné chování a jednání ke společnosti, v jejímž rámci funguje. „Firmy a organizace mají schopnosti i zdroje, které zbytek společnosti potřebuje. Chceme-li, aby společnost jako celek prospívala, musíme všichni přispět svým dílem. Nemůžeme jen očekávat, že to za nás udělají ostatní a AmCham chce jít příkladem. Projekt One World, Many Voices je malou ukázkou toho, jak lze přispívat například v oblasti výuky cizích jazyků. Rádi bychom tento projekt rozvinuli i do dalších oblastí vzdělávání, a tím tak plně využili potenciál nadaných studentů v našich školách,“ dodal Stacey.

Základní školy v Plzni, které dar od Americké obchodní komory v ČR obdržely:

o 1. ZŠ, Západní 18
o 16. ZŠ, Americká tř. 30
o 17. ZŠ, Malická 469/1
o 21. ZŠ, Slovanská alej 13
o 22. ZŠ, Na Dlouhých 49
o 31. ZŠ, Elišky Krásnohorské 10
o 34. ZŠ, Gerská 32
o Benešova ZŠ, Doudlevecká 35
o Bolevecká ZŠ, nám. Odboje 18

V rámci daru každá ze škol obdržela vybavení dodané firmou 3M: set Simply Interactive se super-krátkou projekcí, bílou matnou tabuli 180x120cm, která je popisovatelná fixem a je i magnetická, software pro tvorbu interaktivní výuky + 10 500 obrázků a samozřejmě zaškolení na práci s interaktivním systémem v rozšířené verzi. Celková hodnota darů byla 445.000,-Kč.

AmCham je jednou z největších obchodních komor v České republice. Její členská základna čítá na 450 společností. Komora společně se svou členskou základnou usiluje o neustálé zlepšování podnikatelského prostředí a růst konkurenceshopnosti české ekonomiky.

About Amcham

Show
country profile

Twitter feed