Qualified and flexible labor force is the key of the competitiveness of the Czech Republic/ Kvalifikovaná a flexibilní pracovní síla je pro konkurenceschopnost ČR klíčová

Brno, 7. 6. 2011 - Sektor služeb s vysokou přidanou hodnotou hraje významnou roli v hospodářském rozvoji Jihomoravského kraje i České republiky. Má také velký potenciál pro zvyšování konkurenceschopnosti regionů i ČR jako celku. Shodli se na tom účastníci setkání „Chytrá pracovní síla jako podmínka konkurenceschopnosti České republiky“, které v Brně 7. června uspořádala Americká obchodní komora a IBM ve spolupráci se statutárním městem Brno.

Během setkání vystoupil brněnský primátor Roman Onderka s prezentací „Brno jako centrum inovací“. Ve svém příspěvku zdůraznil význam znalostní ekonomiky pro rozvoj moravské metropole, jihomoravského kraje i regionů obecně. „Město Brno má jasnou vizi, jak by měla vypadat jeho ekonomická budoucnost. Svou prosperitu stavíme na perspektivních oborech s vyšší přidanou hodnotou, jako jsou informační technologie či biotechnologie. Těší nás, že se našemu městu daří poutat zájem zahraničních investorů, a to především z Japonska, USA a západní Evropy,“ uvedl Onderka.

David Barnes, viceprezident IBM pro globální pracovní trhy, se ve svém příspěvku zaměřil hlavně na přínos, který pro konkurenceschopnost představuje „chytrá pracovní síla“. I menší ekonomiky jako je ta česká mohou podle Barnese být významnými hráči na globálním trhu. „Klíčovou roli v tomto procesu hraje dostupnost kvalifikované a flexibilní pracovní síly. Česko se proto musí zapojit do „cirkulace mozků“, vychovat si chytrou pracovní sílu, případně si ji dočasně „dovézt“ zvenku, tak jako se tomu děje například v IBM Delivery Center Brno, které zajišťuje služby pro zákazníky z celé Evropy,“ poukázal Barnes.

Po vystoupení dvou hlavních mluvčích následovala panelová diskuse vedená viceprezidentem Svazu průmyslu a dopravy ČR Radkem Špicarem. Vedle Martina Tlapy, náměstka ministra průmyslu a obchodu, a Karla Machotky, náměstka ministra práce a sociálních věcí, se jí zúčastnil také výkonný ředitel Americké obchodní komory Weston Stacey, předseda finančního výboru Jihomoravského kraje Zdeněk Dufek a ekonom Petr Zahradník coby zástupce Národní ekonomické rady vlády.

„Naší snahou je výchova vysoce vzdělané a motivované pracovní síly. Toho lze docílit pokrokovou výukou ve školách, vysoce kvalitními univerzitami srovnatelnými s evropskými či vybudováním výzkumu a vývoje, který povede ke zvýšení prosperity,“ uvedl v panelové diskusi Weston Stacey, výkonný ředitel Americké obchodní komory.

Diskutující se shodli na nutnosti modernizovat české pracovněprávní prostředí v reakci na technologický vývoj i demografický vývoj české společnosti. Tyto změny by měla reflektovat také Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky.

Qualified and flexible labor force is the key for the competitiveness of the Czech Republic.

About Amcham

Show
country profile

Twitter feed