Inovativní start-upy zjistily na akci adVENTURE komerční potenciál svých projektů

Praha, 19.5.2011: adVENTURE – pro jedny pouhé dobrodružství, pro jiné cenná zkušenost a možná i otevřené dveře do světa obchodu a velkých investic. Takový byl první ročník akce organizované Sdružením pro zahraniční investice – AFI, Americkou obchodní komorou v ČR a PwC Česká republika. Inovativní start-up projekty se dnes osobně prezentovaly odborné porotě a zástupcům fondů rizikového kapitálu při příležitosti akce adVENTURE. Jejím smyslem bylo jednak poskytnout těmto projektům zpětnou vazbu renomovaných expertů ohledně jejich obchodního potenciálu a současně vytvořit platformu pro setkání s potenciálními investory.

Originální kolekce značky BOTAS 66, nástroj MakeDoc vedoucí k úspoře projektových nákladů spojených s analýzou, vývojem a dokumentací a rozvinuté obytné systémy EDS pro přenosné a mobilní stavby se umístili na prvních třech místech z hlediska svého komerčního potenciálu.
Unikátní způsob zálohy a synchronizace dat z mobilních telefonů PhoneCopy; software pro domácí digitalizaci knih Celsus či přístoj k léčbě akné Enjoy Pipe. To jsou další projekty, které byly dnes představeny. Celkově se jednalo o prezentace 9 projektů, které se dnes snažily přesvědčit přítomné auditorium o smyslu dalšího rozvoje.

„Dnes se představila řada inovativních projektů, jejichž aktéry jsou progresivní týmy či jednotlivci. Tito začínající podnikatelé sice dokázali vyvinout unikátní technologii či produkt, nyní jsou však konfrontováni s krutou realitou získávání nezbytného financování pro další expanzi. Bez potřebného kapitálu je velmi obtížné se prosadit na cílových trzích. Získat úvěr od banky je pro firmu bez historie nesmírně komplikované. A právě v tomto případě přicházejí na scénu soukromé fondy rizikového kapitálu“, vysvětluje Petr Hájek, předseda Kontrolní komise AFI.

„Projekt adVENTURE je jednou z forem sbližování výzkumné a aplikační sféry, kterým se v rámci AmCham věnujeme. Výzkumné týmy dnes předvedly to nejlepší, co dokáží, a to nejenom z hlediska samotných projektů, ale i schopnosti tyto projekty představit a prodat potenciálním investorům. Zpětná vazba, kterou všichni prezentující získali, jim zcela jistě pomůže v dalším směřování projektů a kdo ví, možná za rok budou některé z projektů plnit svými úspěchy stránky odborných časopisů,“ uvádí Weston Stacey, výkonný ředitel Americké obchodní komory v ČR.

„Iniciativa adVENTURE by měla pomoci propojit dva odlišné světy, které se však navzájem potřebují – výzkumníky a zástupce start-up firem na jedné straně a tzv. business angels a venture kapitálové investory, jejichž doménou je byznys a kapitálové vstupy do perspektivních projektů na straně druhé. Čeští podnikatelé mají skvělé nápady, často ale podceňují detailní přípravu finančních plánů, způsob oslovení zákazníků a metodiku prodeje svých produktů, což jsou mimo samotnou funkčnost a použitelnost produktu hlavní parametry, které investoři posuzují při rozhodování, zda projekt svým vstupem podpoří. Věříme, že takováto setkání mohou výrazně napomoci k posílení inovačního potenciálu České republiky,“ Tomáš Návrat, senior manažer v oddělení Poradenství při transakcích společnosti PwC, který se podílel na vyhodnocování projektů.

Hodnotící komise složená z předních zástupců společností Credo Ventures, Hudson Global Resources, Hewlett-Packard, UniCredit Bank či Vodafone Czech Republic poskytla prezentovaným projektům zpětnou vazbu ohledně komerčního potenciálu a nasměrovala tyto subjekty dále ke splnění jejich podnikatelského snu. adVENTURE je příležitostí pro začínající podnikatele dostat se z prostředí výzkumných týmů vysokých škol či podnikatelských inkubátorů do skutečného byznysu. 
Partnery adVENTURE byli Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest, Czech Private Equity and Venture Capital Association a Hub Praha.


Nejlepší prezentované projekty:

1. místo: Originální kolekce bot značky BOTAS 66, která má zájem rozšířit výrobní program a expandovat na zahraniční trhy.
2. místo: MakeDoc je unikátní nástroj, díky kterému uživatel dosáhne cca 20% úspory projektových nákladů spojených s analýzou, vývojem a testováním a dokumentací.
3. místo: Rozvinutelný obytný systém (EDS), tedy rozvinuté obytné systémy pro přenosné a mobilní stavby využitelné zejména v krizových situacích

 

Další prezentované projekty (bez udání umístění):

PhoneCopy je unikátní způsob zálohy a synchronizace kontaktů, kalendáře, úkolů či SMS z mobilních telefonů na internetový portál s možností přenosu do jakéhokoliv jiného zařízení.
Projekt „Inteligentní výdejní automaty“ nabízí hardware a software umožňující bezhotovostní platby v automatech různých výrobců.
Celsus je software pro domácí digitalizaci knih, poznámek a dalších dokumentů do elektronických formátů a současně přenosný stojan vyrobený z 100% recyklovatelných materiálů.
Přístroj Enjoy Pipe k léčbě akné, který funguje na principu kombinace impulzního magnetického pole, impulzního světelného pole a tepla na kůži a sliznice.
Aplikace DataFlyer umožňuje uživatelům přístup k informacím z širokého spektra databází, bez ohledu na to, zda uživatel zná řízení databázových systémů či rozumí struktuře databází.
Takeplace.eu je online řešení pro organizaci akcí – jakási mobilní kancelář organizátora.

About Amcham

Show
country profile

Twitter feed