AFI a AmCham podpoří inovativní start-up firmy

Sdružení pro zahraniční investice - AFI a Americká obchodní komora v ČR vytvoří platformu pro vzájemné setkávání inovativních start-up firem se zástupci soukromých fondů rizikového kapitálu. Cílem iniciativy s názvem adVENTURE je zejména edukace tvůrců nadějných projektů ve vztahu k jejich obchodnímu využití a podpora možné komercializace výsledků jejich výzkumu a vývoje. Partnerem adVENTURE je poradenská společnost PwC Česká republika a podporují jej také Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest a Czech Private Equity and Venture Capital Association. Mediálním partnerem projektu je deník E15.

 

„Mladí výzkumníci alias začínající podnikatelé, byť vyvinuli unikátní technologii, aplikaci nebo produkt, jsou často konfrontováni s krutou realitou získávání nezbytného financování pro další expanzi. Bez potřebného kapitálu je penetrace na cílové trhy velmi komplikovaná. Získat půjčku od banky je pro firmu bez historie nesmírně komplikované a právě v tomto případě přicházejí na scénu soukromé fondy rizikového kapitálu“, vysvětluje Petr Hájek, předseda Kontrolní komise AFI. „Smyslem této iniciativy je vytvořit jakousi platformu pro neformální setkávání mezi těmito dvěma odlišnými světy – výzkumníky a zástupci start-up firem na jedné straně a tzv. business angels a venture kapitálovými investory, jejichž doménou je byznys a kapitálové vstupy do perspektivních projektů na straně druhé. Věříme, že takováto setkání mohou výrazně napomoci k posílení inovačního potenciálu České republiky,“ dodává Hájek.

„Prakticky využitelný výzkum a inovace vnímáme jako hnací sílu rozvoje lidských zdrojů, a potažmo celé ekonomiky. Snažíme se nalézt způsoby, jak propojit a sblížit výzkum s aplikační sférou. Projekt adVENTURE je jedním z nich: výzkumné týmy zjistí komerční potenciál svých projektů, setkají se s potenciálními investory, kteří se naopak dozvědí více o aktuálních projektech na trhu a členech výzkumných týmů,“ uvádí Weston Stacey, výkonný ředitel Americké obchodní komory v ČR.

Během akce adVENTURE budou představeny projekty s prokazatelným potenciálem dalšího růstu vznikající především v rámci výzkumných týmů vysokých škol, v podnikatelských inkubátorech a technologických centrech. Tvůrcům bude poskytnuta zpětná vazba renomovaných odborníků z praxe ohledně komerčního potenciálu jejich projektu, a to v oblastech financování, marketingu, lidských zdrojů atd. Prezentace budou obsahově odpovídat předem definovanému zadání, finální obsah jednotlivých prezentací před akcí usměrní a pomohou dotvořit konzultanti PwC. V publiku zasednou zástupci fondů rizikového kapitálu a business angels.

Uzávěrka přihlášek do prvního ročníku končí již 30.4.2011. adVENTURE se uskuteční dne 19.5.2011 v Praze. Více informací naleznete na http://www.spolupraceroku.cz/adventure.

About Amcham

Show
country profile

Twitter feed