Americký profesor Robert Klitgaard diskutoval se zastupiteli měst a obcí o efektivní správě místních samosprávných celků

Profesor Robert Klitgaard, přední světový odborník na problematiku korupce, poradce mnoha vlád pro oblast ekonomických strategií a reforem, vystoupil na dnešním semináři určeném komunálním zástupcům se svojí představou o podobě místních samospráv ve 21. století. S přítomnými zástupci společně hovořili o problematice efektivní správy měst a obcí.

Na semináři zazněly mimo jiné také úryvky z jedné z Klitgaardových knih: Corrupt Cities: A Practical Guide to Cure and Prevention (volný překlad: Zkorumpovaná města: Praktická příručka pro léčbu a prevenci), která je ukázkovým příkladem převedení teoretických ekonomických principů do praxe. Z těch vyplývá, že nejlepší cestou vedoucí ke skutečným reformám je kombinace vůdčích schopností odpovědných osob a systém pobídek, jež oceňuje čestné chování. 

„Opravdu si ceníme toho, že profesor Klitgaard přijal naše pozvání a přijel přednášet do České republiky. Věříme totiž, že odborný pohled zvenčí dokáže nastavit zrcadlo naší společnosti mnohdy lépe a efektivněji než slova lidí, kteří stav české ekonomiky a politiky znají důvěrně ze všech stran,“uvedl k vystoupení profesora Klitgaarda výkonný ředitel Americké obchodní komory v ČR, Weston Stacey.

Seminář byl organizován Radou pro českou konkurenceshopnost při Americké obchodní komoře v ČR ve spolupráci s Městskou částí Praha 5 a pod záštitou Svazu měst a obcí ČR.

"Městská část Praha 5 zahájila spolupráci s Americkou obchodní komorou v oblasti protikorupčních opatření ve státní správě. Kromě přednášky na protikorupční téma, vedené profesorem Robertem Klitgaardem, jedním z největších amerických odborníků na korupci, která přinese osvětu a určitý impulz do řad zaměstnanců státní správy, si od spolupráce s Americkou obchodní komorou slibujeme hlavně pomoc při nastavení zásad protikorupčních opatření, která hodláme co nejdříve na naší radnici zavést," dodal MUDr. Radek Klíma, starosta Městské části Praha 5.

Aktivity směřující k větší efektivitě správy obcí přivítal i Svaz měst a obcí ČR. „Města a obce se v rámci svých zákonných možností snaží chovat transparentně, mnohé samy proti korupci bojují. Schvalují vlastní dokumenty upravující způsob nakládání s veřejnými transfery, transparentně informují veřejnost o probíhajících veřejných zakázkách nebo si stanovují přísná pravidla pro poskytování dotací,“ vyjmenoval předseda Svazu Oldřich Vlasák.

----------
Profesor Robert Klitgaard je poradcem vlád několika zemí v oblastech hospodářských strategií a institucionálních reforem. Jeho poradenská činnost a výzkum je známa ve více než 30 zemích v Africe, Asii a Latinské Americe. Bývá nazýván největším světovým odborníkem na korupci. Vedle řady článků vydal osm knih, z nich například High-Performance Government: Structure, Leadership, Incentives či : Corrupt Cities: A Practical Guide to Cure and Prevention.

About Amcham

Show
country profile

Twitter feed