Americká obchodní komora v ČR a Sdružení pro zahraniční investice - AFI vyhlásí nejlepší společné výzkumné projekty vysokých škol a aplikační sféry v rámci prvního ročníku soutěže Nejlepší spolupráce

Již příští týden ve čtvrtek 23. září, budou známi vítězové historicky prvního ročníku soutěže Nejlepší spolupráce roku. Soutěž je organizována Americkou obchodní komorou v ČR (AmCham) a Sdružením pro zahraniční investice (AFI) a v jejím rámci budou vyhlášeny nejlepší společné projekty mezi vysokými školami a aplikační sférou v oblasti výzkumu a vývoje vedoucího k inovacím. Záštitu poskytlo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) a Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO). Soutěž je podporována Agenturou CzechInvest a Technologickou agenturou ČR.

Projekt soutěže Nejlepší spolupráce roku vyhlásily AmCham a AFI v květnu tohoto roku. V jeho rámci budou každoročně vyhlašovány nejlepší příklady spolupráce mezi vysokými školami a aplikační sférou v oblasti výzkumu, vývoje a inovací. „Dobře si uvědomujeme, že spolupráci firem s vysokými školami, aplikovanému výzkumu, transferu technologií a souvisejícím oblastem by mělo být věnováno mnohem více pozornosti. Za jednu z klíčových oblastí pro další rozvoj považujeme právě podporu spolupráce terciárního vzdělávání se soukromou sférou,“ uvádí ke spolupráci AFI a AmChamu Weston Stacey, výkonný ředitel AmCham.

Do prvního ročníku soutěže o ocenění Nejlepší spolupráce roku bylo přihlášeno 24 projektů z celkem 12 vysokých škol a 27 podniků.

Účast na slavnostním vyhlášení potvrdili ministr průmyslu a obchodu Martin Kocourek, ministr školství, mládeže a tělovýchovy Josef Dobeš a generální ředitel Agentury CzechInvest Miroslav Křížek. Všichni zmínění současně přislíbili, že předají ocenění vítězným projektům, které představují jednu z dalších variant rozvoje české ekonomiky.

„Česká republika byla vždy vnímána jako investorská destinace s kvalitní a vzdělanou pracovní silou. V poslední době ale slýcháme od stále více firem, že se potýkají s nedostatkem technicky vzdělaných absolventů. Atraktivita technických oborů klesá a naším cílem je tento trend změnit. Podporu rozvoje spolupráce soukromého sektoru se školami v oblasti vědy a výzkumu vnímáme jako jednu z možných cest.“ říká Kamil Blažek, předseda Sdružení pro zahraniční investice.
 
Hodnotící komise složená ze zástupců akademických a vědeckých institucí, aplikační sféry, AmCham, AFI, MPO, MŠMT, CzechInvestu a TA ČR zohledňovala při výběru vítězných projektů celou řadu kritérií. Za zmínku stojí především faktory jako rozsah a dopad výstupu projektu (užitý vzor, patent, technologie, způsob skutečného využití), finanční objem projektu, průběh vzájemné spolupráce včetně účasti zaměstnanců zadávajícího soukromého subjektu na aktivním řešení úlohy a samozřejmě přínosy projektu i jeho regionální či mezinárodní dopad.

Galavečer se slavnostním vyhlášením vítězů se uskuteční 23.9.2010 v centrále ČSOB na ul. Radlická v Praze 5. Generálním partnerem projektu je ČSOB, partnery jsou také společnosti Hewlett-Packard a 3M Česko. Dojednána je i spolupráce s realizátory projektu EF TRANS Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, jehož cíle jsou komplementární s našimi – podpora přenosu znalostí z vědeckého a akademického prostředí do praxe.  

About Amcham

Show
country profile

Twitter feed