Name: ADP Employer Services Česká republika, a.s.

Email: jana.olejnikova@adp.com

Web: http://www.cz.adp.com

Phone: 257107511

Street: Rohanské nábřeží 670/17

City: Praha 8 - Karlín

Zip: 186 00

Member since: 2010-02-01

Category: Corporate