Spolupráce firem a vysokých škol - Může CSR spasit pracovní trh?

Register at Event

Only AmCham members can sign up for events. To register please Login. Or contact us at registration@amcham.cz.

Organizer

American Chamber of Commerce
in the Czech Republic

When

8.06.2016, 10:00 - 8.06.2016, 12:00

Where

AmCham offices, Dušní 10, Prague 1 Show on map

What

Roundtable on Future Cooperation of Corporations/Businesses with Universities, What else students need?, What they can learn from business people in the area of Social Responsibility?, Do they need CSR? Title:Spolupráce firem a vysokých škol - Může CSR spasit pracovní trh? Date: June 8, 10am - 12.00noon Location: AmCham offices, Dušní 10, Prague 1 Format:Roundtable Language: Czech Motto: Spolupráce firem a vysokých škol - Může CSR spasit pracovní trh? Spolupráce firem a vysokých škol je zásadní pro připravenost absolventů na praxi. Vedle odborných znalostí by studenti měli získat i povědomí o společenské odpovědnosti firem (CSR). Měli by? A jak v tomto ohledu mohou firmy přispět k lepší připravenosti absolventů? A patří to k jejich CSR? Přijďte téma rozvést u kulatému stolu s pedagogy z univerzit a poslechnout si příklady dobré praxe z firem. Touto debatou můžeme přispět ke změně na poli spolupráce univerzit s praxí, kterou studenti potřebují. ?? Podtémata k diskusi: 1. Výuka CSR na vysokých školách - proč je důležitá ve výuce budoucích manažerů? 2. Spolupráce s vysokými školami - může se odehrávat i v rámci CSR firem? 3. Můžeme společnými silami změnit tradiční výuku tak, aby firmám vyhovovala připravenost absolventů? 4. Stojí firmy o absolventy, kteří svou práci dělají vždy s ohledem na prosperitu občanské společnosti? Roundtable Universities - represented by: prof. Ing. Zuzana Dvořáková, CSc. - Vysoká škola ekonomická v Praze doc. Marie Dohnalová, proděkan pro Mgr. studia - Fakulta humanitních studií UK Praha Mgr. Dita Palaščáková - Nadační Fond Univerzity Palackého Corporations - represented by AmCham members & invited non-members. Moderator of the Roundtable: Andrea Studihradová of Česká spořitelna ------------------- Registration: online at www.amcham.cz under your company login, or at registration@amcham.cz Contact person: Renáta Paceltová, rpaceltova@amcham.cz

About Amcham

Show
country profile

Twitter feed