Role and Strategy of Regional Health Care Systems (in CZECH only)

Organizer

American Chamber of Commerce
in the Czech Republic

When

10.06.2019, 10:00 - 10.06.2019, 14:00

Where

Krajský úřad, Jihlava, Žižková 57 Show on map

What

Dovolte nám pozvat Vás jménem pana hejtmana Kraje Vysočina MUDr. Jiřího Běhounka a pana ředitele Americké obchodní komory v ČR Westona Staceyho na konferenci "Role a strategie regionálního zdravotnického systému, která se bude konat v kongresovém sále Krajského úřadu Kraje Vysočina, na adrese Jihlava, Žižkova 57, dne 10. června v čase 10.00 – 14.00.

10.00 - 11.30 Regionální implementace zdravotní péče

moderováno panem Mgr. Michalem Vondrašem (ředitelem Medtronic)

za účasti pana MUDr. Jiřího Běhounka (hejtmana Kraje Vysočina), Ing. Jana Michálka (ředitele Odboru přímo řízených organizací, v zastoupení náměstkyně Ministerstva zdravotnictví), Milana Vojty, M.A., MBA (člena rady Jihomoravského kraje), MUDr. Pavla Vepřeka (člena představenstva Nemocnice Plzeňského kraje), JUDr. Ondřeje Dostála, Ph.D. (právníka PwC).

Regiony vlastní většinu malých a středních nemocnic, tvoří páteř obecné zdravotní péče v regionech, organizují a financují záchranné služby a následnou sociální péči. Financování nemocnic a ambulantního sektoru, jež plyne z fondů veřejného pojištění, vychází ze směrnic Ministerstva zdravotnictví. Regionům chybí kontrola nad ambulantním sektorem, který je většinou soukromý, a nad terciárním sektorem nemocnic, z něhož většina je kontrolována vládou. Jak mohou regiony zodpovědně organizovat systémy zdravotní péče a poskytovat kvalitní zdravotní péči v tomto prostředí? Může region vybudovat integrovaný nemocniční systém s moderní terciární nemocnicí? Jaké jsou snah a překážky při realizaci péče založené na výkonu? Jak regionální nemocnice spojují zadávání veřejných zakázek s výsledky?

11.30 - 12.00 Přestávka na kávu

12.00 - 13.30 Systém registrů a kvalita zdravotní péče

moderováno paní MUDr. Zuzanou Kaifoszovou (ředitelkou Helis Partners Consulting)

za účasti pana Ing. Petra Pavlince (vedoucího Odboru informatiky Krajského úřadu Kraje Vysočina), prof. RNDr. Ladislava Duška, Ph.D. (ředitele ÚZIS), MUDr. Lubomíra Slavíčka, Ph.D. (vedoucího Komplexního onkologického centra Nemocnice Jihlava), Doc. MUDr. Petra Kaly, Ph.D., FESC, FSCAI (přednosty Interní kardiologické kliniky Fakultní nemocnice Brno-Bohunice).

Abychom zvýšili kvalitu současného zdravotnického systému, je potřeba mít přístup ke kvalitním zdravotnickým údajům a s tím spojenou fungující infrastrukturu, aby byly správné údaje ve správný čas na správném místě. Je velmi důležité, aby zdravotnické registry obsahovaly vysoce kvalitní údaje a měly kapacitu pro monitorování relevantních výsledků léčby pacientů. Jak zlepšit nemocniční informační systémy a jak prostřednictvím nich sledovat, zda jsou pacienti léčeni podle doporučených postupů? Do jaké míry je v souvislosti s tímto možné zajistit pacientům přístup k inovativním léčivům? Jak používat registry pro tvorbu standardů a měření výkonu, vč. digitalizace systému českého zdravotnictví, pro snadný systém sdílení dat? Příklady regionálních projektů e-Health a sdílení získaných zkušeností (tj. Systém EMEDOCS Vysočina), vč. potenciálu meziregionální spolupráce v rámci e-Health.

13.30 - 14.00 Neformální diskuze mezi účastníky nad kávou

 

Účast na konferenci je zdarma.

Pracovním jazykem je čeština.

Máte-li zájem, prosíme o registraci na registration@amcham.cz.

About Amcham

Show
country profile

Twitter feed