Prevention of cardiometabolic and oncologic diseases in the Czech Republic| 3rd panel discussion (upon invitation)

Organizer

American Chamber of Commerce
in the Czech Republic

When

18.05.2021, 16:30 - 18.05.2021, 18:00

Where

online Show on map

What


3. panelová diskuze u kulatého stolu na téma

Prevence kardiometabolických a onkologických onemocnění 
Jak zabránit tsunami chronických onemocnění

která se uskuteční v českém jazyce online dne

18. května v čase 16:30 - 18.00 
(registrovaní účastníci obdrží link k připojení)

 

Odborný program připravujeme ve spolupráci s paní MUDr. Alenou Šteflovou, PhD., MPH, členkou Vědecké rady Ústavu pro zdravotní gramotnost, a Ústavu veřejného zdravotnictví a medicínského práva, 1. LF UK. Touto již třetí panelovou diskuzí bychom rádi navázali na naše předešlé diskuze s odborníky u kulatého stolu v oblasti onkologických onemocnění.

 
Pozvání k účasti přijali: 
MUDr. Alena Šteflová, PhD., MPH / prevence kardiometabolických onemocnění v souvislosti s úrovní zdravotní gramotnosti populace;  
Prof. MUDr. Petra Tesařová, CSc. / klíčové body kapitoly k prevenci onkologických onemocnění v připravovaném Národním onkologickém plánu;
Ing. Kateřina Konečná / Europe´s Beating Cancer Plan s ohledem na prevenci a jeho implementaci na národní úrovni; 
Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA / prevence onkologických onemocnění v Ústeckém kraji a plány k jejímu zlepšení;
Prof. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D. / koncepce pilotní centra prevence při Masarykově onkologickém ústavu;

Prof. MUDr. Štěpán Svačina, MBA, DrSc. / prevence metabolických onemocnění;
Prof. MUDr. Richard Češka, CSc., FACP, FEFIM / problematika dyslipidémie v souvislosti s prevencí ASCVD v České republice;   
Ing. David Šmehlík, MHA / aktivity v prevenci kardiometabolických a onkologických onemocnění v primární péči z pohledu plátce.

Za zdravotní výbor bude diskuzi moderovat MUDr. Zuzana Kaifoszová, MBA, HELIS Partners Consulting.
 

Pro více informací prosíme konktaktujte Nelly Tomčíkovou, ntomcikova@amcham.cz

About Amcham

Show
country profile

Twitter feed