Prague Strategic Plan - new strategy presentation by the Prague Institute of Planning of Development (in Czech)

Organizer

American Chamber of Commerce
in the Czech Republic

When

3.09.2014, 09:30 - 3.09.2014, 11:30

Where

AmCham offices, Dušní 10, Prague 1 Show on map

What

Strategický plán hl. m. Prahy je dlouhodobým koncepčním dokumentem, který stanovuje cíle, priority a cesty při řešení klíčových otázek rozvoje města na období 15 - 20 let. Od 1. 11. 2013 nově funguje Sekce strategií a politik. Jejím úkolem je zpracovat nový Strategický plán, tedy dlouhodobou strategii hlavního města Prahy. Panelisté: Tomáš Ctibor - IPR Praha Petr Suška - IPR Praha Účelem setkání je představení nové koncepce Strategického plánu hl. m. Prahy, diskuze nad jednotlivými strategickými cíli, zejména Strategickým cílem Ekonomický rozvoj - prosperita. Členové AmCham se tak mají možnost seznámit s aktuálním vývojem a aktivně se podílet na jeho tvorbě. Akce se koná v rámci ´My Prague Project´. Strategický cíl 3: Ekonomický rozvoj (prosperita). Konkurenceschopná ekomonika využívající potenciálu výzkumných a inovačních aktivit a lidských zdrojů, v niž samospráva hraje aktivní roli v oblasti propagace svých ekonomických charakteristik, příznivého prostředí pro investice a pro rozvoj podnikatelského prostředí, stimuluje spolupráci mezi podnikatelskou, výzkumnou, vysokoškolskou a neziskovou a veřejnou sférou. Registrace: e-mailem na registration@amcham.cz nebo online na www.amcham.cz Kontaktní osoba: Veronika Szentiványiová, veronika@amcham.cz

About Amcham

Show
country profile

Twitter feed