Practical experience in the field of transfer pricing - don’t be afraid of a tax inspection

Organizer

American Chamber of Commerce
in the Czech Republic

When

23.01.2014, 10:00 - 23.01.2014, 11:15

Where

AmCham offices, Dušní 10, Prague 1 Show on map

What

Praktické zkušenosti z oblasti převodních cen – nebojte se daňové kontroly (Best practices & Case studies) The transfer pricing issue is recently becoming one of the main concerns of the tax administration within the EU. The newly established Specialized Financial Authority in the Czech Republic is focus on transfer pricing matters as well. Would you like to be ready for the tax inspection in the field of the transfer pricing? During the workshop, you will learn how to effectively set the transfer pricing policy in your company and how to minimize the risks of tax inspection. David Borkovec, Partner of Tax Department at PricewaterhouseCoopers and Alena Banye, APOGEO Valuation Institute Manager, will share experience from their everyday practice. In addition, Chief Financial Officer Martin Brix will describe the transfer pricing solution in LeasePlan. Hlavním tématem daňové správy v rámci EU se stává v poslední době problematika transferových cen. Také nově vzniklý Specializovaný finanční úřad v ČR se zaměřuje na převodní ceny. Chcete být připraveni na kontrolu daňové správy v oblasti transfer pricingu? V rámci workshopu se dozvíte, jak efektivně nastavit politiku převodních cen ve společnosti a jak eliminovat rizika daňové kontroly. O své zkušenosti z každodenní praxe poradenské společnosti se podělí partner daňového oddělení PricewaterhouseCoopers a manažerka znaleckého ústavu APOGEO. Workshop bude doplněn také o popis řešení oblasti převodních cen ze strany finančního ředitele společnosti LeasePlan. Area of Discussion: - When is necessary to deal with transfer pricing issues - related parties definition - Which transactions are most frequently involved in transfer pricing? - Documentation requirements - tax specialist's point of view - Court cases in the area of transfer pricing - What are the areas of focus of tax authorities - Advanced Pricing Agreements - pros and cons, how to apply for it - New transfer pricing legislation as of 1 January 2014 - Documentation requirements - valuation expert's point of view - Case study - determining common price ranges in financial sector - Case study - calculation of arm’s length price for rent - Transfer pricing solution in LeasePlan - Kdy musíte řešit problém transfer pricingu - definice spojených osob - Jakých transakcí se nejčastěji transfer pricing týká? - Požadavky na dokumentaci - pohled daňového specialisty - Judikatura v oblasti převodních cen - Na co se zaměřují finanční úřady - Závazné posouzení převodních cen - výhody a nevýhody, jak o něj požádat - Novela ustanovení o převodních cenách účinná od 1. ledna 2014 - Požadavky na dokumentaci - pohled znalce - Case study: stanovení obvyklých cen ve finančním sektoru - Case study: stanovení obvyklé ceny u nájmu - Řešení oblasti převodních cen společnost LeasePlan ----------- Drivers of the workshop: David Borkovec, Partner of Tax Department at PwC ČR Alena Banye, Valuation Institute Manager of APOGEO Esteem, a.s. Transfer pricing solution in the company presented by: Martin Brix, CFO of LeasePlan ---------- Registration online or at registration@amcham.cz Contact person: Renata Paceltova at 724 184 866

About Amcham

Show
country profile

Twitter feed