Opportunities of the Czech education system – what opportunities can we take to improve the quality of education in the Czech Republic.

Organizer

American Chamber of Commerce
in the Czech Republic

When

21.05.2014, 12:00 - 21.05.2014, 13:30

Where

AmCham offices, Dušní 10, Prague 1 Show on map

What

Workshop navazuje na seminář, který se konal v Americké obchodní komoře dne 11. dubna s názvem: „Vzdělávání v krizi – jak může business pomoci?“ Vzdělávání v České republice prochází krizí. Mezinárodní šetření ukazují alarmující informace - žáky škola nebaví a nezajímá; čtenářská a přírodovědná gramotnost se propadá do evropského i světového podprůměru; mladí lidé jsou méně schopní řešit nenadálé situace a úkoly, mají malý zájem o dění kolem sebe. Zaměstnavatelé si stěžují, že absolventi nemají základní pracovní návyky a chybí jim schopnosti potřebné pro fungování ve firmě ve 21.století - spolupráce, prezentace, řešení problémů apod. Je to opravdu tak zlé? Existují řešení, která jen nevidíme? Co brání zlepšení? Pojďme společně hledat, jak mohou firmy napomoci tento stav změnit a posunout české vzdělávání kupředu. Společným workshopem vás provede Zdeněk Slejška z obecně prospěšné společnosti EDUin, jenž ovlivňuje svět vzdělávání. pracovní jazyk: čeština Prosím registrujte se na registration@amcham.cz nebo online přes www.amcham.cz

About Amcham

Show
country profile

Twitter feed