How to develop the Family Firm and not to harm the relations within the company? (in Czech)

Register at Event

Only AmCham members can sign up for events. To register please Login. Or contact us at registration@amcham.cz.

Organizer

American Chamber of Commerce
in the Czech Republic

When

21.09.2016, 08:30 - 21.09.2016, 11:30

Where

AmCham offices, Dušní 10, Prague 1 Show on map

What

Zahraniční statistiky ukazují, že pouze 30 % rodinných firem zvládne předání do druhé generace a pouze 12 % zvládne předání do generace třetí a pouze cca. 3 % zvládne předání do generace čtvrté. Jako důvod neúspěchu bývá často uváděna nedostatečná příprava firmy na odchod zakladatele a nastavení profesionálních struktur řízení. Dalším podstatným důvodem je též konflikt mezi společníky či členy rodiny ohledně budoucího fungování firmy a jejich rozdílná očekávání. Tématu rozvoje rodinných firem, tedy firem, jejichž vlastnická rodina se rozhodla je držet napříč generacemi, se jak v USA, tak v západní Evropě věnují odborníci na špičkových univerzitách (Kellog, Harvard, IMD, St. Gallen). V USA byla založena největší nezávislá asociace odborníků, vědců a poradců v oblasti rodinných firem - Family Firm Institute. Řada zahraničních rodinných firem se též učí z moderní manažerské praxe úspěšných „nerodinných firem“. Rádi bychom Vás na půdě Amcham seznámili s moderními trendy v této oblasti a dali Vám další podněty k zamyšlení při zvažování budoucnosti Vaší firmy a podnikatelské rodiny. Akce: Jak rozvíjet rodinnou firmu a nezničit rodinu a vztahy v ní? (presentation in Czech) How to develop the Family Firm and not to destroy the relations within the company? Date: September 21, 2016 , 9.00am Location: AmCham offices Language: Czech ---------- Diskutované okruhy: 1) Vhodné nastavení vztahů v rodinné firmě, alternativy nástupnictví - Specifikum vztahů mezi rodinou a firmou. Pojem Family Business Governance a Rodinná ústava - nový trend zahraničních rodinných firem; - Nástupnictví na manažerské a vlastnické úrovni. Příklady praxe USA. Možné cesty. - Jak připravovat, vybírat/rozvíjet talenty? 2) Profesionalizace firmy: - Intuitivní rozhodování vs. programové řízení, kontrola vs. Flexibilita - Systémové řízení nákladů - 10 mýtů o vztahu s dodavateli, jak nejlépe nastavit vztah s dodavatelem - Zvýšení zisku - zvýšení obratu vs šetření nákladů - 4 základní fáze řízení nákladů - Kontrola nákladů jako součást firemní kultury aneb „utrácejte stejně jako by to byly vaše peníze“ - Personální pokrytí řízení nákladů - Co dělat, když vlastník odjede na dovolenou? Které činnosti/finanční aktivity musí fungovat i bez jeho přítomnosti? - Jak motivovat rodinné příslušníky vs. ostatní zaměstnance? - Rozdíl mezi vlastními penězi a penězi firemními. - Hodnotový řebříček zaměstnance a podílníka (společníka) 3) Zvýšení efektivity fungování společnosti Návrh systému řízení a kontroly společností, který by měl zajistit zejména: - definování rolí, odpovědností a činností s důrazem na zachování flexibility řízení a rozhodování na úrovni vedení - maximální využití synergií v rámci společnosti (využití nákladového controllingu, nastavení back office procesů apod.) - sledování a optimalizaci ekonomické a provozní výkonnosti - optimalizaci finančního řízení (změna interních pravidel, controlling, manažerský reporting apod.) - nastavení/revize podnikových procesů především ve vazbě na nastavení odpovědností (popisy pracovních míst, kompetenční matice, motivační systém apod.) - návrh způsobu odměňování pro management i řadové zaměstnance Ošetření finančních rizik - posouzení stávajícího způsobu řízení rizik v rámci společnosti - návrh vhodných metodik nebo nástrojů pro eliminaci/distribuci jednotlivých rizik (kreditní, operační apod.) - optimalizace financování Rodinné firmy a daně: - daňová uznatelnost vybraných nákladů (např. úroky, osobní spotřeba apod.) - daňově neutrální možnosti transferů majetku Panelists: Stanislav Servus, partner, Dvořák Hager & Partners, advokátní kancelář Martin Brix, CFO, LeasePlan Tomáš Krýsl, partner, EXPENSE REDUCTION ANALYSTS Martin Buranský, director ČSOB Advisory Karin Hejmová, Premium Advisory,Swiss Life Select Boris Gnoth, Head of Transaction Advisory Department, MAZARS Program: 8.30 - registrace, snídaně 9.00 - úvod, rozvoj vztahů/nástupnictví v RF & profesionalizaace firmy 9.45 - přestávka 10.00 - rodinné bohatství /finanční rizika 10.45 - zakončení, neformální diskuse ---------------- Registrace: Prosím pošlete mail na registration@amcham.cz do 15.9.2016 Účast pro členy i zvané hosty zdarma. AmCham contact person: Renáta Paceltová, rpaceltova@amcham.cz, 724 184 866

About Amcham

Show
country profile

Twitter feed