How can implementation of MEAT quality criteria increase the efficiency of hospitals (in Czech) - Capacity full

Počet míst je omezen. Prosím registrujte se co nejdříve na veronika@amcham.cz . V případě jakýchkoliv dotazů jsem Vám k dispozici a budu se těšit na Vaši odezvu.

Organizer

American Chamber of Commerce
in the Czech Republic

When

23.11.2016, 09:30 - 23.11.2016, 16:30

Where

3M - Inovační centrum, V Parku 12, Prague 4 Show on map

What

Dovolte mi Vás pozvat na workshop Jak může zavedení kvalitativních kritérií MEAT zvýšit výkonnost nemocnic, který se uskuteční 23. listopadu 2016 v Praze. Cíl workshopu: Se změnou zákona o veřejných zakázkách, který začal platit 1.10.2016, je zadavatel povinen pro hodnocení ekonomické výhodnosti nabídky podle kvality stanovit kritéria, která vyjadřují kvalitativní, environmentální nebo sociální hlediska spojená s předmětem veřejné zakázky.

Cílem workshopu je tyto principy ekonomicky výhodně pořízených zakázek popsat a vyzkoušet si na praktických příkladech. Zavést kvalitativní kritéria (MEAT) do veřejných zakázek tak může nápomoci zvýšit výkonnost nemocnic, které propojí nákup se zlepšením parametru počtu let prožitých ve zdraví, ke kterému se jako hlavnímu cíli zavázalo Ministerstvo zdravotnictví v Národní strategii ochrany a podpory zdraví prevence nemocí - Zdraví 2020. Tento workshop jsme pro Vás připravili jako navazující aktivitu po Konferenci na téma Jak zohledňujeme kvalitu v rámci veřejných zakázek ve zdravotnictví, která proběhla září 2015 a seminář, který proběhl v červnu 2016.

Cílová skupina: ekonomičtí náměstci, vedoucí nákupních oddělení, specialisti nákupu

Datum: 23.11.2016 (středa)

Čas: 9:30-16:30

Místo: 3M - Inovační centrum, V Parku 12, Praha 4

Organizátoři: AmCham a CzechMed

Partneři akce: Johnson&Johnson, 3M, Medtronic

Program:

Dopolední část

09:30-10:00 Zahájení - úvod do tématu

10:00-10:30 Praktické příklady z praxe od zahraničních zástupců - Centrální nákupy v Německu - Regina Braun - GDEKK

10:30-10:45 Přestávka

10:45-11:45 Praktické příklady z praxe od zahraničních zástupců - Gunnar Goblirsch, Stockholm County Council, Švédsko

11:45-12:15 Veřejné zákázky ve zdravotnictví: Jak pomůže nový zákon? - Vlastimil Fidler - Ministerstvo pro místní rozvoj

Odpolední část:

13:30-15:00 Praktické workshopy na konkrétním modelovém příkladu (v skupinkách)

15:00-15:40 Zhodnocení práce na modelovém příkladu

15:40-16:00 Závěr a shrnutí

16:00-16:30 Občerstvení a číše vína

Poplatek:

- Zástupci nemocnic a státní správy - zdarma

- Zástupci členských firem AmCham/CzechMed - 4900 Kč+DPH - platba fakturou

- Zástupci ostatních firem - 9800 Kč+DPH - platba fakturou

V ceně poplatku je workshop, tlumočení z angličtiny a občerstvení včetně oběda.

About Amcham

Show
country profile

Twitter feed