Health Care Roundtable with Deputy Minister Dvořáček

Register at Event

Only AmCham members can sign up for events. To register please Login. Or contact us at registration@amcham.cz.

Organizer

American Chamber of Commerce
in the Czech Republic

When

21.03.2022, 15:00 - 21.03.2022, 16:30

Where

Dušní 10, Prague 110 00 Show on map

What

Expert panel discussion and case studies joined by Deputy Minister of Health Mgr. Jakub Dvořáček MHA, LL.M.

1. Major disease plans. Updates and targets.

2. Prevention programs for employers.

3. Digitization.

4. Czech Presidency of the EU.

 

The event will be held in Czech.

 

 

Zdravotnický výbor Americké obchodní komory v ČR

panelová diskuze
Jak zabránit tsunami chronických onemocnění III

za účasti náměstka ministra zdravotnictví 
Mgr. Jakuba Dvořáčka, MHA, LL.M. 

21. března v čase 15:00 - 16:30 

Odborným programem panelové diskuze navážeme na předešlé diskuze Jak zabránit tsunami chronických onemocnění I a II z května a října 2021 a Digitalizace jako cesta ke zlepšení a zefektivnění prevence, léčby a následné péče v prosinci 2021 (výstupy ke stažení zde). Panelová diskuze a případové studie se budou věnovat především tématu prevence závažných onemocnění, nastavení nástrojů pro motivaci odborné, laické veřejnosti i zaměstnavatelů, a dále také oblasti digitalizace zdravotnictví a prioritám předsednictví ČR v Radě EU. 

 

Účast na diskuzi mimo dalších přijali: 
 

prof. MUDr. Petra Tesařová, CSc.
Onkologická klinika 1.LF UK a VFN v Praze

Lubomír Valenta
Philips Česká republika

prof. MUDr. Jan Piťha, CSc.
Laboratoř pro výzkum aterosklerózy CEM IKEM

MUDr. Richard Pikner, Ph.D.
člen výboru Společnosti pro metabolická onemocnění skeletu

PhDr. Mgr. Jan Bodnár LL.M.
náměstek ředitele pro zdravotní péči VZP

prof. MUDr. Štěpán Svačina, MBA, DrSc.
předseda ČLS JEP

doc. MUDr. Martin Matoulek, Ph.D.
3. interní klinika 1. LF UK a VFN v Praze, obezitologické centrum

prof. MUDr. Martin Prázný, CSc., Ph.D.
3. interní klinika 1. LF UK a VFN v Praze
Diabetologické centrum,, Česká diabetologická společnost ČLS JEP

 

Martin Koníř
KPMG Česká republika

a další členské podniky Americké obchodní komory v ČR

 

 

S panem náměstkem Dvořáčkem budeme diskutovat témata:

1. A. Měly by být aktualizovány národní plány závažných onemocnění, s důrazem na primární a sekundární prevenci? Jaký je aktuální stav a jaké měřitelné cíle by měly mít? 
B. Měla by být posílena role praktických lékařů v prevenci závažných onemocnění? Jaké mohou být další kroky v této oblasti?
 
2. Měli by se zaměstnavatelé a zdravotní pojišťovny dohodnout na pobídkách u preventivních programů s ověřitelnými výsledky? Jakou motivaci zvolit a jaké mohou být další kroky v této oblasti? 

3. Jak může přístup k datům a lepší analýza dat zvýšit prevenci závažných onemocnění. Jaké mohou být další kroky v této oblasti? 

4. Jaké jsou priority předsednictví ČR v Radě EU? 

About Amcham

Show
country profile

Twitter feed