Finanční krize: zvýšené insolvenční riziko pro dlužníky i věřitele

Organizer

American Chamber of Commerce
in the Czech Republic

When

24.04.2009, 09:00 - 24.04.2009, 11:00

Where

MaMaison Hotel Imperial, Tyršova 6, Ostrava Show on map

What

Přednášející: JUDr. Ing. Ivan Barabáš, advokát spolupracující s Havel&Holásek Mgr. Pavel Říha, advokát spolupracující s Havel&Holásek Obsah: - Finanční krize - zatěžkávací zkouška nové insolvenční úpravy (krátká rekapitulace fungování insolvenčního zákona, očekávání, koncepční problémy zákona dle stávající praxe, první novely) - Kdy se společnost nachází v úpadku? (vymezení pojmu, problémy současné definice úpadku - praktické otázky) - Co znamená úpadek pro dlužníka? (návrhová povinnost, sankce, účinky podaného návrhu pro dlužníka, publicita návrhu) - Co znamená úpadek dlužníka pro věřitele? (právo podat návrh, účinky podaného návrhu pro věřitele, odpovědnost za šikanózní návrh) - Restrukturalizace: neformální řešení úpadkové situace (právní a ekonomická rizika, hrozba neúčinnosti právních úkonů) - Insolvenční řízení: formální řešení úpadkové situace (průběh, lhůty, základní způsoby řešení úpadku - konkurs, reorganizace a oddlužení) - Závěr, diskuze 9:00 - 9:30 - registrace 9:30 - 10:15 - seminář 10:15 - 10:45 - coffee break 10:45 - 11:30 - seminář Seminář bude probíhat v češtině.

About Amcham

Show
country profile

Twitter feed