Discussion with Candidates for governmental Council for Research, Development and Innovations - IN CZECH LANGUAGE

Organizer

American Chamber of Commerce
in the Czech Republic

When

16.03.2010, 08:30 - 16.03.2010, 12:00

Where

Angelo Hotel Prague, Radlická 1g, Praha 5 Show on map

What

During March, new members of the governmental Council for Research, Development and Innovations will be appointed by the Government. This is a crucial moment in implementation of the reform of the R&D adopted last year. AmCham has invited the candidates for a public discussion on the following issues: 1) Should government research policy have an over-arching goal? If so, what should that goal be, and how could it be measured? 2) How should government funding for research be structured and determined? How can government policies increase private sector investment into research? 3) How can research be better connected to university classroom in ways that improve the quality of education and the knowledge of future researchers? 1) Měla by mít vládní politika v oblasti výzkumu nějaký zastřešující cíl? Pokud ano, jaký a jakým způsobem by mělo být měřeno jeho naplňování? 2) Jakým způsobem by mělo být strukturováno financování výzkumu státem a jak by měla být určována jeho výše? Jak může vládní politika zvýšit objem investic soukromého sektoru do výzkumu? 3) Jak může být výzkum lépe napojen na vysokoškolské učebny způsobem, který zvýší kvalitu vzdělávání a znalosti budoucích výzkumníků? Please, register on-line. With any questions, contact Iveta Havlová at ihavlova@amcham.cz or 602 736 797.

About Amcham

Show
country profile

Twitter feed