Conference Public Procurement of Medical Devices and Technologies in Hospitals

Organizer

American Chamber of Commerce
in the Czech Republic

When

22.09.2015, 09:00 - 22.09.2015, 16:30

Where

New Town Hall, Karlovo nám. 1/23, Prague 2 Show on map

What

American Chamber of Commerce and CzechMed in cooperation with HCI cordially invite you to Conference Public Procurement of Medical Devices and Technologies in Hospitals. Public procurement is one of the never-ending topics of economic debates, particularly in the health care sector. Another recurring issue is whether and how other aspects than price, such as the quality of goods, wider context of the purchase, life cycle of the product, value added etc, could be involved. Although it does not seem likely at first glance, even our era comes up with inspiration on how to get quality and value in the public sector. Against all odds, the source of the inspiration is in Brussels. In 2014 the European Commission endorsed the directive on public procurement that summarizes the principles of economically advantageous public tenders. These and other related aspects of public procurement in health care will be discussed at the conference. Date: September 22, 2015 Time: 9.00-16.30 Venue: New Town Hall, Karlovo nám. 1/23, Prague 2 Language: Czech and English with simultaneous translation Patrons of the conference: 3M, Johnson&Johnson, Medtronic Keynote speaker: Jaroslav KRAČÚN - Legal Officer, DG Internal Market & Services, European Commission Jaroslav Kračún has been working at the Commission's DG Internal Market and Services since 2008. He is a legal officer at the Unit for Formulation and Enforcement of Public Procurement Law responsible for Innovation Policy in the Czech Republic, Slovakia and Slovenia. Previously he worked at the international law firm Gide Loyrette Nouel in Prague. He holds a Master's Degree in International Business Law from the Panthéon - Sorbonne University in Paris, France and a postgraduate degree in International Business Law and Management from ESSEC Business School in France. Agenda: - Keynote speech by Jaroslav Kračún on impact of quality (MEAT concept - most economically advantageous tender) - Panel discussion #1 Internal view. Purchasing practice in CZ - Panel discussion #2 Outside view. Practice from other EU member states. Legislation in preparation Final agenda with speakers specified below. Register online by September 21: http://pp-in-hcd-1-2015.takeplace.eu/cs Registration fee: Public sector/healthcare representatives free of charge Company employee (AmCham/CzechMed member) CZK 1.500 exc. VAT/person Other company representatives CZK 2.900 exc. VAT/person Contact person: veronika@amcham.cz --------------- Pořadatel: Asociace CzechMed a Americká obchodní komora v ČR, ve spolupráci s HCI Veřejné zakázky jsou jedním z nikdy nekončících témat v ekonomice vůbec a ve zdravotnictví zvlášť. stejnou neustále přítomnou otázkou je, zda a jak při zadávání zakázek zohlednit vedle ceny i kvalitu zboží nebo širší souvislosti nákupu, životnost výrobku, přidané hodnoty a podobně. Byť se to na první pohled nezdá, i naše doba přináší inspirace, jak pořizovat ve veřejném sektoru kvalitu a hodnotu. Ač se to zdá ještě méně, takové inspirace přichází právě z Bruselu. V roce 2014 vydala Evropská komise direktivu o veřejných zakázkách, kde jsou právě principy ekonomicky výhodně pořízených zakázek popsány. O těchto a dalších souvislostech veřejných zakázek ve zdravotnictví se bude diskutovat na konferenci. Kdy: 22. 9. 2015 (9.00 - 16.30 hod.) Kde: Novoměstská radnice (Karlovo nám. 1/23, Praha 2) Pracovní jazyk: čeština a angličtina se simultánním překladem Patroni konference: 3M, Johnson&Johnson, Medtronic Hlavní řečník: Jaroslav Kračún - Evropská komise, Generální ředitelství pro vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky Jaroslav Kračún pracuje pro Generální ředitelství vnitřního trhu a služeb Evropské komise již od roku 2008. Zastává pozici právního odborníka v útvaru pro formulaci a vymahatelnost práva veřejných zakázek (Unit for Formulation and Enforcement of Public Procurement Law), kde je zodpovědný za zavádění nových směrnic v České republice, Slovensku a Slovinsku. Předtím pracoval pro mezinárodní právní firmu Gide Layrette Nouel v Praze. Vystudoval mezinárodní obchodní právo na univerzitě Panthéon - Srobonne v Paříži, v postgraduálním studiu mezinárodního obchodního práva a řízení pokračoval na ESSEC Business School ve Francii. Program: 9.00 - 9.45 Registrace 9.45 - 10.00 Oficiální uvítání - Tomáš Kolář (Linet) 10.00 – 11.15 Most economically advantageous tenders - Jaroslav Kračún (Evropská komise) Principy ekonomicky nejhospodárnějšího nákupu, doporučení Evropské komise, metodika MEAT – její přednosti, principy a praktické využití, příklady z praxe, diskuse. 11.15 - 12.00 Oběd 12.00 - 13.30 PANEL 1: Vnitřní pohled. Nákupní systémy v České republice. Diskuse. Panelisté: Jan Klusáček (Ministerstvo zdravotnictví ČR) Tomáš Kolář (Linet) Jaroslava Kunová (Asociace nemocnic ČR) Radim Šenk (Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha) Adam Vojtěch (Ministerstvo financí ČR) Moderuje Miroslav Palát (CzechMed), pracovní jazyk: čeština s překladem do angličtiny 13.30 - 14.15 Přestávka 14.15 - 15.30 PANEL 2: Pohled zvenčí. Nákupní systémy v zemích Evropské unie. Diskuse. Panelisté: Yvan Cox (University Hospitals Leuven) Vlastimil Fidler (Ministerstvo pro místní rozvoj ČR) Geert Heyrman (Gasthuis Zusters Antwerpen) Jaroslav Kračún (Evropská komise) Moderuje Weston Stacey (Americká obchodní komora v ČR), pracovní jazyk: angličtina s překladem do češtiny 15.30 - 15.45 Shrnutí, pozvání na následné akce a oficiální ukončení konference – Miroslav Palát (CzechMed) 15.45 - 16.30 Networking, diskuse, sklenka vína a občerstvení Registrace do 21.9.: http://pp-in-hcd-1-2015.takeplace.eu/cs Účastnícký poplatek: Zaměstnanci ze sektoru zdravotnictví/státní správy ZDARMA Firemní návštěvník (člen CzechMed, Amcham) 1.500 Kč bez DPH Ostatní návštěvníci 2.900 Kč bez DPH Kontaktní osoba: veronika@amcham.cz

About Amcham

Show
country profile

Twitter feed