Civil Code Series: Changes in the new Civil Code related to the real estate_in English

Organizer

American Chamber of Commerce
in the Czech Republic

When

21.06.2012, 09:00 - 21.06.2012, 11:00

Where

AmCham offices, Dušní 10, Prague 1 Show on map

What

NEMOVITOSTNÍ PRÁVO: jak nový občanský zákoník změní podnikání v nemovitostech; nové pojmy, občanského práva (pojem věc, pojem vlastnictví); právo stavby, novinky ohledně vlastnictví, nájmu a věcných břemen (relativní práva k věcem cizím - včetně rozdílů mezi nájemní smlouvou a pachtem, dělení věcných břemen na reálná břemena a služebnosti a jejich využití) Otakar Martinec, Monika Kajanková (Weinhold Legal) - obecné principy NOZ (dispozitivnost, atd.) - vysvětlení věci v právním smyslu (pozemek, stavba, byt …) - superficies solo cedit (dopady SSC na katastr nemovitostí) Magda Pokorná (Allen & Overy) - vysvětlení práva stavby (dopady práva stavby na SoD) - oprávněná stavba - právo přístupu přes cizí pozemek Pavel Fára - princip materiální publicity a dobrá víra v zápis do KN - věcná práva k nemovitostem (věcná břemena a služebnosti, převod vlastnického práva) - závazková práva k nemovitostem (NS, pacht)

About Amcham

Show
country profile

Twitter feed