Business & Employment Immigration in 2017 (in Czech)

Register at Event

Only AmCham members can sign up for events. To register please Login. Or contact us at registration@amcham.cz.

Organizer

American Chamber of Commerce
in the Czech Republic

When

15.03.2017, 09:00 - 15.03.2017, 11:00

Where

AmCham offices, Dušní 10, Prague 1 Show on map

What

AmCham srdečně zve své členy na panelovou diskuzi Business&Employment Immigration v roce 2017, která se uskuteční 15. března 2017, 9:00-11:00 v kanceláři AmCham, Dušní 10, Praha 1.

Cílem panelové diskuse je zejména prodiskutování konkrétních dopadů novely zákona o pobytu cizinců na samotné řízení, rozhodující orgány a zaměstnavatele se záměrem objasnit nejasné či sporné body novely a umožnit všem zúčastněným stranám se díky vzájemné komunikaci na připravované změny co nejlépe připravit.

Osnova diskuze:

  •     Transpoziční novela zákona o pobytu cizinců na území ČR - konkrétní změny a praktické dopady
  •     Jak se dotkne novela zákona projektů „Fast-track“ a „Welcome Package“?
  •     Jak bude reflektována novela v zákoně o zaměstnanosti - praktické dopady?
  •     Projekt Ukrajina a další diskutované varianty hledání pracovníků pro český trh
  •     Aktuální problémy spojené se získáním zaměstnanců ze zahraničí

Pozvaní panelisté:

  • MV - Jindřiška Sedláková a Ondřej Brychta
  • MPSV - Kateřina Štěpánková
  • MZV - David Nový
  • MPO - Kristýna Kučerová (Lukáš Prokeš)

Formát: panelová diskuze - moderátor Tomáš Petyovský (Petyovský & Partners)
Pracovní jazyk: čeština

Kontaktní osoba: Veronika Szentiványiová, veronika@amcham.cz

About Amcham

Show
country profile

Twitter feed