AmCham Health Care Council: Digitalizace jako cesta ke zlepšení a zefektivnění prevence, léčby a následné péče

Register at Event

Only AmCham members can sign up for events. To register please Login. Or contact us at registration@amcham.cz.

Organizer

American Chamber of Commerce
in the Czech Republic

When

6.12.2021, 15:30 - 6.12.2021, 17:00

Where

online Show on map

What

Dovolte, abychom Vás jménem Zdravotnického výboru Americké obchodní komory v ČR pozvali na diskuzi v českém jazyce o elektronizaci zdravotnictví v oblastech prevence, léčby a efektivity správy systému zdravotnictví.

 

Digitalizace jako cesta ke zlepšení a zefektivnění prevence, léčby a následné péče

 

Plány Ministerstva zdravotnictví ČR

za účasti náměstka ministra zdravotnictví Ing. Milana Blahy Ph.D.

 

Okruhy diskuze:

1. Jak zvýšit rychlost, zlepšit proces diagnostiky a léčby v síti zdravotnických zařízení?

2. Jak zvýšit výkon IT systémů krajských nemocnic, lépe je zabezpečit a zlepšit jejich schopnost analyzovat data s cílem zvýšit efektivitu práce a zlepšit výsledky pacientů?

3. Jak zajistit bezpečí pacientů v domácí péči nebo pečovatelských zařízeních? 

4. Zákon 325/2021 o elektronizaci zdravotnictví: jaké jsou očekávané dopady na jednotlivé sektory zdravotnictví a jaké kroky a úkoly budou následovat?

 

Panelisté

 

Ing. Milan Blaha Ph.D., náměstek ministra zdravotnictví ČR pro digitalizaci

Plány Ministerstva zdravotnictví ČR, včetně Národního plánu obnovy.

 

prof. MUDr. Štěpán Svačina, MBA, DrSc., předseda ČLS JEP

Může digitalizace zvýšit zdravotní gramotnost obyvatel ČR?

 

prof. MUDr. Miloš Táborský, CSc., FESC, MBA, ředitel Národního telemedicínského centra

Národní telemedicínské centrum – přehled o dosavadním vývoji, výhled do dalších let včetně aktuálních a plánovaných projektů.

 

Martin Koníř, KPMG Česká Republika

Jak mohou cloudová řešení zvýšit efektivitu a bezpečnost nemocničních systémů?

 

Jana Břeská, Amazon Web Services

Jak může digitalizace zlepšit výsledky v oblasti prevence?

 

Ing. Tomáš Knížek, náměstek ředitele VZP pro informatiku

Elektronizace z pohledu zdravotní pojišťovny – přehled o dosavadním vývoji, výhled do dalších let včetně aktuálních a plánovaných projektů.

 

Jan Purkrábek, Linet

Jak může digitalizace zlepšit výsledky v oblasti monitoringu sekundárních úrazů? “The Safe Room Concept”.

 

 

About Amcham

Show
country profile

Twitter feed